Du er logget inn som

 

Etterspørsel av mønster til Fylkesvotten og Fylkessokken

Tilbake

Fylkesvotten og fylkessokken vart lansert på fylkesårsmøtet i 2012, og var designa av Åshild Dombestein.

Det har tidvis vore stor interesse for desse mønstera, og seinast under fylkesårsmøtet  Eid no i år. Difor ønskjer vi å dele informasjonen om korleis ein kan få tak i desse på nytt.

 

main image

Mønstera får du tilsendt enten elektronisk på e-post eller tilsendt pr. brevpost. Mønstera koster kr 40,– dersom du vil ha dei elektronisk.

Og kr. 50,- dersom ein vil ha det tilsendt pr. brev

For bestilling sendes e-post til eller man kan ringje til SFH-kontoret på telefon: 977 04 140 måndagar og torsdagar mellom kl. 11.45 – 15.00.

Ved bestilling må ein då oppgje korleis ein vil ha mønster tilsendt. Ved elektronisk tilsending kjem mønster på oppgitt e-postadresse som pdf-fil.

Så snart ein har sendt inn bestilling må ein betale inn riktig sum på kontonummer: 3700 35 00374, og så snart fylkessekretæren har registrert innbetaling vert mønster sendt ut.

 

Vi ønskjer lukke til med strikkinga!

0