Du er logget inn som

 

Bli med på tirsdagtreff i februar og mars

Tilbake

Samarbeid med flyktninggruppa på Lier Bygdetun 6 tirsdagsformiddager i februar og mars.

main image
Styret i Lier Husflidslag vil inngå et samarbeid med Lier Bygdetun om en gruppe flyktninger de har hos seg hver tirsdag, Tirsdagsgruppa. Det er en gruppe på ca. 7 flyktninger/kvinner som de denne våren gjerne vil skal få ha husflid som tema på disse tirsdagstreffene. Da med Lier husflidslag som ansvarlig. Vi får en godtgjøring på 10 000,- for innsatsen samt dekket utgifter til materiell vi måtte trenge. Vi står helt fritt til å velge innhold. Det vil være naturlig å tenke disse formiddagene som en arena til å utveksle språk, kunnskap om husflid/håndarbeid og kultur/historie.
Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i interessene til de fra Husflidslaget som blir med og interessen til deltakerne i tirsdagsgruppa i våre lokaler.
Tidspunktet for denne gruppa er 6 tirsdager kl. 10.00-14.00 på Lier Bygdetun 7., 14. og 21. februar og 7., 14.og 21. mars.
Vi trenger 3 stykker (2 som er der og 1 i reserve) hver tirsdag. Kan du og har du lyst til å bidra en eller flere tirsdager gir du beskjed til styret på e-post til . Vi håper mange blir med på denne dugnaden for laget.
0