Du er logget inn som

 

Årsmøtet 10.02.22

Tilbake

Velkommen til årsmøtet for Hemsedal Husflidslag.

10. februar 2022 klokken 1800.
Sted: Kyrkjestugu

Årsmøtet vil bli holdt etter nasjonale retningslinjer med tanke på covid-19 og smittevern.
Vi ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen. Kom gjerne med ideer og innspill, bli med og skap et enda mer aktivt husflidslag!
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret innen 01. februar 2022
Mail: ,
Post: Torsetvegen 575, 3560 Hemsedal

Saksliste – vanlige årsmøtesaker:
1. Åpning ved leder
2. Valg av møteleder + referent
3. Valg av to til å underskrive protokoll
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Godkjenning av regnskap for Hemsedal husflidslag, Stugus Eiendom og Petra Venås legat
6. Budsjett 2022
7. Godkjenning av årsmelding
8. Godkjenning av årsplan
9. Fastsetting av godgjørelse til Leder i dag 5000kr
Fastsetting av godgjørelse til kasserer i dag 4000kr
10. Vurdering av 10% rabatt på innkjøpte varer for medlemmer
11. orientering av endring av vedtekter
12.Innkomne saker
13.Valg.
2 på valg i styret samt leder
Valg av 2 til fylkesårsmøtet

I år står Skinnfell-gruppa for bevertingen
Vel møtt!
På vegne av Styret:
Fiona Boege
Nestleder

0