Du er logget inn som

 

Årsmøte Vest- Agder Husflidlag 26 Mars 2022 I Åseral

Tilbake

Vest-Agder husflidlag holder årsmøte 26 Mars i Åseral.

Er det saker som skal behandles på årsmøte må de meldes til styret senest 25 februar

Fullstendig saksliste og innkalling vil bli sendt ut på et senere tidspunkt.

 

Mvh sølvi Nygård

på vegne av Astri Marie Engeli  Leder

0