Du er logget inn som

 

Årsmøte i Schøtstuene torsdag 3. februar kl 19

Tilbake

Bergen husflidslag innkaller til årsmøte i Schøtstuene, Øvregaten 50, torsdag 3. februar kl 19

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder og 2 referenter
 3. Valg av tellekorps
 4. Årsberetning 2021
 5. Godkjenning av årsmelding 2021
 6. Godkjenning av revidert regnskap 2021
 7. Godkjenning av budsjett 2022
 8. Forslag til vedtektsendringer. 
 • §7.1 styreleder bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. Styremedlemmer bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 8 år, inkludert lederverv, alle styrefunksjoner og vara. Et medlem er valgbart som styreleder, styremedlem eller varamedlem på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst  ro år. For å inneha verv i organisasjonen, må man være medlem og ha betalt kontingent for inneværende år. 
 1. Innmeldte saker
 2. Valg av
 • Styreleder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer til styret
 • Delegater til Hordaland Husflidslags årsmøte
 • Revisor
 • Valgkomité for neste årsmøte. 

Saker som ønskes tas opp på årsmøtet må sendes til styret innen 20 januar.

Hilsen styret

0