Du er logget inn som

 

Årsmøte i Rogaland Husflidslag, søndag 13. mars

Tilbake

Me har invitert oss sjølv til Nord-Karmøy i år, og samlinga blir på Park Inn Haugesund Airport Hotell på Avaldsnes, Karmøy.

main image

Sakliste:

  1. Konstituering av møtet
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Årsmelding 2021
  4. Regnskap 2021
  5. Kontingentfordeling 2022
  6. Godtgjøring styret 2023
  7. Årsplan 2022
  8. Budsjett 2022
  9. Innkomne saker
  10. Valg
0