Du er logget inn som

 

Årsmøte i Folldal Husflidslag

Tilbake

Husflidsstuggu torsdag 27. januar kl 19.30

Sakliste:

 

1    Godkjenning av innkalling og sakliste

 

2    Valg av møteleder og referent, samt to til å underskrive protokollen

 

3   Årsmelding 2021

 

4    Regnskap 2021 og revisjonsberetning

 

5    Budsjett 2022

 

6    Valg

 

7    Kaffe- og loddsalg

 

8    Info om lokallagets aktiviteter, herunder planer for 2022

 

9    Innkomne saker

 

0