Du er logget inn som

 

Årsmøte 9.feb 2023 kl 19.00 i Mælandshagen

Tilbake

Årsmøte 9.februar kl 19.00 i Mælandshagen

Vi får besøk fra Husflidsbutikken på Voss

Sakliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2: Val av møteleiar

Sak 3: Val av skrivar

Sak 4: Val av 2 til å underskriva protokollen

Sak 5: Årsmelding

Sak 6: Rekneskap

Sak 7: Innkomne saker

Sak 8: Info fra Vevstovo og Bunadsnemda v/ Kirsten

Sak 9:Arbeidsplan

Sak 10: Val

 

Styret.

0