Du er logget inn som

 

ÅRSMØTE 8.FEBRUAR 2023 – VALG – NYTT STYRE

Tilbake

29 medlemmer har avgitt sin stemme.
Innkalling godkjent.
1. Valg av møteleder: Anne-Lise Jenseth Johansen
Valg av referent: Anne-Lise Jenseth Johansen
Valg av protokollvitne: Ellen T Roskifte og Inger Pettersen
2. Årsberetning 2022. Godkjent.
3. Regnskapet for 2022. Godkjent.
4. Årsplan og budsjett for 2023. Godkjent

Valg:
Leder:
Sekretær:                 Lisbet K Tindberg        Ikke på valg
Kasserer:                 Anne-Lise J Johansen Gjenvalg 2 år
Styremedlem:        Toril Langseth Valgt for 2 år
Styremedlem:        Sidsel Semb Lie Ikke på valg
Styremedlem:        Hanne G Winther Valgt for 2 år
Sturemedlem/UngFlid kontakt:   Birgitte Simers Valgt for 2 år
Styremedlem:       May-Beth Herlung Valgt for 1 år
Varamedlem/studieleder:      Anne Kristin Sjøholt Valgt for 1 år

Revisor:             Reidun Pettersen Gjenvalg 1 år
Valgkomité:      Vigdis Hovden Månsson og Vivi Heine-Hansen
Delegerte til ØHL årsmøte utpekes av styret.
Årsmøte slutt 19.50.

0