Du er logget inn som

 

Årsmøte

Tilbake

Her kommer offisiell innkalling og saksliste til årsmøtet. Årsmøtet finner sted i våre egne lokaler på Perrongen, 10/2-2022, kl 19.00

 

 

 

 

Årsmøte 2021 Saltdal Husflidslag 10/2 – 2022, kl 19.00

Saksliste

1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av medlemmer til underskrift av protokoll

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Budsjett

7. Vedtekter

8. Valg

9. Innkommende saker

 

Eventuelle saker til årsmøtet bør være kommet til styret innen 30/1.

Etter årsmøtet avholder vi medlemsmøte, dere må gjerne komme med innspill til saker dere ønsker å ta opp der også. Nytt av året er at vi etter anbefaling fra Norges Husflidslag skal velge en nettansvarlig, som blant annet skal ha ansvar for oppdatering av nettsiden. Dette gjøres på bakgrunn av at Norges Husflidslag har fått nye nettsider, der mye informasjon skal legges inn og formidles. Jfr vedtektene kan styret opprette eventuelle utvalg fritt, slik at vi gjør dette på medlemsmøtet, ikke på årsmøtet. Ber dere tenke gjennom om noen av dere har lyst til å bidra med dette.

 

0