Du er logget inn som

 

Årsmøte 30.01.24

Tilbake

Innkalling til årsmøte i Sauda Husflidslag

 

 

 

Tid: Tirsdag 30.01.2024 kl 19.00

Sted: Speidarhuset

 

 

Saker til årsmøtet sendes skriftlig til Ellen Amdal på mail

Innen 27.01.2024

 

Påmelding:

Vi ønsker å ha matservering, av den grunn må alle som vil delta melde seg på til Ellen Amdal innen fredag 27.01.2024, send sms til 48137785 eller finn meg på Messenger.

 

 

Dagsorden:

 

Velkommen

  1. Innledning
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokoll
  4. Opprop og godkjenning av tallet på medlemmer med stemmerett
  5. Godkjenning av årsmelding
  6. Godkjenning av revidert regnskap
  7. Godkjenning av arbeidsplan/budsjett
  8. Innkomne saker
  9. Valg av styre, revisor og valgkomite

 

0