Du er logget inn som

 

Årsmøte 26. januar 2022

Tilbake
main image

Vi kaller inn til årsmøte i Mandal husflidslag onsdag 26.01.2022 kl. 1900 i Langgata 10. På grunn av smittesituasjonen blir årsmøtet kort og enkelt i år. Det blir ingen servering eller utlodning.

Påmelding til Silje Espeland Johannessen på e-post («>) eller sms (90038380) senest 20.01. Om smittesituasjonen gjør det vanskelig å møtes fysisk, vil alle påmeldte få invitasjon til deltakelse digitalt via Zoom.

 

Saksliste

 1. Åpning og konstituering.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 3. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen.
 4. Godkjenning av antall stemmeberettigede.
 5. Godkjenning av styrets årsmelding for 2021
 6. Godkjenning av revidert regnskap for 2021
 7. Godkjenning av arbeidsplan for 2022
 8. Godkjenning av budsjett for 2022
 9. Valg
  1. Styreleder
  2. Styremedlemmer
  3. Varamedlemmer
  4. Revisor
  5. Valgkomité

 

Velkommen! Hilsen styret i Mandal husflidslag

 

0