Du er logget inn som

 

Årsmøte 2024

Tilbake

Innkalling til årsmøte 2024

 

 

main image

Velkommen til årsmøte onsdag 31. januar 2024 kl. 19.00 i lagets lokaler i Nordbyen 41. Det blir som vanlig enkel bervertning.

Saker til årsmøtet må være sendt skriftlig til styret innen 24.01.24.

 

Dagsorden:         

Valg av møteleder

Valg av 2 til å skrive under protokoll

Valg av referent

Opprop og godkjenning av antall stemmeberettigede

Godkjenning Innkalling til årsmøte

Årsmelding

Revidert regnskap

Arbeidsplan og budsjett for kommende år.

Innkomne saker

Valg

 

Hilsen styret i Tønsberg Husflidslag

 

0