Du er logget inn som

 

Årsmøte 2024

Tilbake

 

 

main image

 

Årsmøte i Telemark Husflidslag 2024

 

Årsmøtet ble gjennomført 9. og 10 mars i Tinn kommune med Hovin Husflidslag som vertskap. Overnatting og møtelokaler skjedde på Rjukan Hotell.

Lørdag 9. mars.

Vi startet klokka 11.00 hos Hovin Husflidslag i lokalene deres, Furuvang – et gammelt skytterlagshus som Hovin Husflidslag i sin tid overtok for 100 kroner, og som etter iherdig dugnadsinnsats var blitt et godt møtelokale for virksomheten. I anledning vårt årsmøte hadde de rigget til en flott bunadsutstilling (seks drakter!) og langbord med ulike former for bånd samt metallknipling.

Signe Eira, leder i Hovin Husflidslag, ønsket oss velkommen og orienterte om den daglige driften, blant annet med bruk av de 11 vevene som sto ferdig montert langs veggene. I Hovin bor det om lag 270 innbyggere og laget har 48 medlemmer! I de siste årene hadde det gått mye tid og arbeid i utarbeidelse av de tre heftene; 1. Tinnebunad, 2. Skjælestakk og 3. Stutt-trøye klede fra Tinn. Disse heftene er en oppskrift på å sy bunadene selv i kombinasjon med kurs. Annenhver side er blank med tanke på egne tegninger.

Etter omvisningen var det samling på Hovin skole, der husflidslaget disket opp med smakfull kjøttsuppe og ditto ostekake(r). Etter maten holdt lokalhistoriker Harald Sauro en entusiastisk og faglig god orientering om Hovin fra steinalderen via jernutvinning, gruvedrift og tømmerhogst/fløting fram til kommunesammenslåing med Tinn i 1963.

På vei tilbake til Rjukan besøkte vi salgslokalet til Merete Uverud som driver «Uverud gård – det sorte får» og produserer skinnfeller mm. Deretter besøkte vi tekstilhåndverker Mette Hygen (72 år) som er i full virksomhet og har sitt arbeidsrom i en liten nedlagt bensinstasjon!

Mette på inntrykk og god mat ble det kjøretur på 55 km til Rjukan hotell der det var innkvartering og et par timer egentid før middag på toppen i 5. etasje.

Etter middagen holdt scenekunstner Randi Mossing (formidler, sanger og tekstforfatter) en sterk monolog basert på historien om alterteppet «Bildentekstilet» i steinhuset på Granavollen. Olaug Salthe som er medlem av Hovin Husflidslag har vært med på å gjenskape dette alterteppet. Framføringen til Randi Mossing var i praksis også en fortelling om verdien av immateriell kulturarv.

Resten av kvelden ble det mingling og opplading til morgendagens årsmøte.

Søndag 10. mars fra klokka 10.00

Det var gledelig å se morgenfriske delegater fra våre 13 lokallag og et fulltallig styre, klare på startstreken. Når det gjelder de enkelte sakene, vises det til møteprotokollen.

Det var god stemning under de viktige sakene; Årsmelding som Jorunn Dahl gjorde greie for, Årsregnskap med balanse som Anne Sætre Kaasa gikk gjennom, Strategisk handlindlingsplan 2024 – 2026 som Jorunn Dahl tok seg av og Budsjett for 2024 som Anne Sætre Kaasa presenterte. Her ble det en del diskusjon om utgifter til et nytt styremedlem før det ble vedtatt.

Aktiviteten har økt i 2023 og økonomien er sunn og solid, særlig etter som Telemark Fylkeskommune viderefører det faste driftstilskuddet for 2024 og 2025, mens det utarbeides en ny kulturstrategi med konsekvenser for driftstilskudd fra og med 2026. Det er viktig at Telemark Husflidslag markerer seg klart og tydelig i utarbeidelsen av «Kulturfylket Telemark» sin nye Kulturstrategi og oppnår faste og forutsigbare rammeavtaler med fylkeskommunen. Det skal utarbeides partnerskapsavtaler med de organisasjonene som får faste årlige driftstilskudd.

Husflidskonsulent Evelyn Utigard gikk gjennom sin årsmelding for 2023. Det skjedde på vanlig entusiastisk vis. Hun fikk solid applaus fra en forsamling som er svært fornøyd med det arbeidet og den faglige innsatsen hun legger ned.

Innkomne forslag ble presentert av forslagsstillerne og ble vedtatt uten særlig diskusjon. Det ble enighet om at årsmøtene fremdeles skal rullere slik at vi over tid får inspirasjon og innsikt i det omfattende arbeidet som gjennomføres i lokallagene. Øvrige møter legges til Bø for å minimalisere den gjennomsnittlige reisetiden for deltakerne.

Valget forgikk uten dramatikk, selv om det ble forlangt skriftlig avstemming av ledervervet. Helen Susann Olsen ble gjenvalgt med solid flertall, selv om det ble avgitt fem blanke stemmer. Det gjenspeiler forhåpentligvis at delegatene er fornøyde med dagens aktivitetsnivå.

Innlegg etter ordinært styremøte

Hanne P. Askelund fra Norges Husflidsforbund holdt et innlegg om aktuelle saker fra Norges Husflidslag.

Inger Kristin Myhren er leder av jubileumskomiteen for «Telemark Husflidslag 1924-2024». Hun presenterte programmet og tiltakene som gjennomføres i jubileumsåret 2024. Årsmøtedeltakerne var fornøyde med det omfattende programmet, og mange så fram til innholdet i og utgivelsen av jubileumsboka.

Geir Berge Nordtveit orienterte om det foreløpige innholdet i Tekstilsymposiet 2024 som Norges Husflidslag arrangerer i Skien 9. – 13. oktober 2024.

 

0