Du er logget inn som

 

Årsmøte 2024

Tilbake

Rennesøy husflidslag avholder årsmøte,

Tirsdag 13. februar 2024, kl 19.00

Årsmøtesaker:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder og referent
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Innkomne saker:

–    Årsplan 2024

–    Valg

 

Frist for innsending av saker du ønsker å drøfte på årsmøtet er tirsdag 30. januar. Sakene sendes pr. mail til

 

Regnskapet vil bli fremlagt på årsmøtet. Valgnemnda vil ha klar kandidater til valg på årsmøtet.

0