Du er logget inn som

 

Årsmøte 2022

Tilbake

Velkomne til årsmøte 2022!

 

Vi møtes på Sans kafe 8.Februar kl. 19.00

 

 

 

 

main image

Årsmøte i Fron Husflidslag 8.2.22

sakliste

 

Sak 1              Konstituering

Sak 1.1                      Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 1.2                      Valg av møteleder,referent og 2 til signering av årsmøtereferat

Sak 1.3                      Opprop og godkjenning av antal stemmeberettigede tilstades.

Sak 2              Årsmelding 2021

Utsendt på forhånd

Sak 3              Regnskap 2021

Utsendt saman med innkallinga.

Sak 4              Budsjett 2022

Legges fram på årsmøtet

Sak 5              Innkomne saker

Sak 6              Valg

Sak 8              Aktivitet i 2022

 

 

0