Du er logget inn som

 

Årsmøte

Tilbake

Velkommen til årsmøte 06. februar 2023, kl 18.00 på Møglestu.

Saker som ønskes tas opp, må være inne til leder 30.01. .

Medlemskontingenten for 2023 må være betalt for å ha stemmerett.

Enkel bevertning.

0