Du er logget inn som

 

ÅRSMELDING 2022

Tilbake

Styret i Moss Husflidslag 2022
Leder         Eva B. Galle
Sekretær   Lisbet K Tindberg
Kasserer    Anne-Lise J Johansen
Styremedlemmer Vigdis H Månsson
Sidsel Semb Lie
Nettansvarlig Vivi Heine-Hansen
Studieleder Anne Kristin Sjøholt
Varamedlemmer Toril Langseth
Revisor: Reidun Pettersen
Valgkomité Jorunn Skott Hansen og Solveig Haug Urdal

Antall medlemmer 176 kvinner, 1 mann, 2 ungdom og 3 barn.
Følgende komitéer har vært i virksomhet: kjøkken, husflidsdager, vev, utlodning, tur, hus/nøkler,
Husflidsnytt, kurs, bruktmarked, baking, Torderøds venner, Ung Flid, julemarked. Grunnet pandemien var det lite eller ingen aktivitet i vinter. Fra mars har aktiviteten vært i gang.
Styret har avholdt 11 styremøter og behandlet 89 saker.
Det har vært 7 medlemsmøter, sommerkafé, bruktmarked, Grillfest på tunet, tur til Braskerudsetra, samt husflidsdager og julemarked.
Styret fikk fullmakt til å velge delegater til ØHL årsmøte på årets årsmøte.
Årsmøte ble også i 2022 avholdt digitalt grunnet pandemien.
Det har vært kurs i bunad, meksikansk fletting, kranser og «sy en valgfri veske».
Læringsverksteder gjennom året har vært billedvev, malering, to rette en vrang, lefsebaking, julebakst, mexikansk fletting, flatvev, strikking formiddagsmøte og spinning. Grunnet nedstengning i
januar og februar kom læringsverkstedene noe sent i gang.
Ung Flid hadde sommerkurs i juli og juleverksted 2. og 3. desember.
Moss Husflidslag har hatt samarbeid med Moss kommune, Moss kommunale eiendomsselskap,
Jeløy speidergruppe, Torderød gårds venner, Studieforbundet, Norges husflidslag og Østfold
husflidslag.
Medlemsinformasjon: Kurskatalog og Husflidsnytt, begge vår og høst.
Annonsering gjennom Moss avis.
Digital informasjon: e-post, Instagram, Facebookside og Facebookgruppe.

På årsmøte i februar 2023 gikk Eva av etter 16 år som styreleder, henholdsvis i periodene 2004-2011
og 2015-2022. En stor takk til Eva som har stått på i alle disse år for at
laget skal blomstre og med tilbud til medlemmene i form av åpent hus,
kurs, påskeseminar, sommerfest, sommerkafe etc. Alltid nærværende og
interessert i det som skjer. Billedgalleriet viser hennes mange «roller» på
diverse tilstelninger og aktiviteter.

0