Du er logget inn som

 

Årshjul

Tilbake

Plan over Styremøter og Medlemsmøter Vår og Høst 2022

 

 

Møtedatoer:  Styremøter 

Kl 18.30 til ca 20.00 

Medlemsmøter 

Kl 19.00 – 21.00 

 

 

Vår 2022 

9. mars  17. mars 
6. april  7. april 
4. mai  5. mai 
  1. juni 
11. juni* Tur? 

 

Møtedatoer  Styremøter  Medlemsmøter 
 

 

Høst 2022 

24. august  10.-11. september* 
7. september  6. oktober 
5.oktober  17. november 
9. november  13. desember 
7. desember* Julemøte  * Husflidsmesse 

 

0