Du er logget inn som

 

Arbeidsringen i Halden

Tilbake

Arbeidsringen lager salgsvarer til julemessa.
Mange ulike håndarbeidsteknikker brukes.
Gruppen møtes i våre lokaler i Svenskegata annenhver mandag , klokken 18:00,  i uker med like ukenummer.

Velkommen!

Møtedatoer kan finnes på haldenhusflidlag.no
Kontakt: Gerd Arntzen, 

Halden husflidslag

0