Du er logget inn som

 

Arbeidsringen i Halden

Tilbake

Arbeidsringen lager salgsvarer til julemessa.
Mange ulike håndarbeidsteknikker kan brukes.
Gruppen møtes annenhver mandag, med like ukenummer, klokken 18:00
Deltakelse krever noe ferdighet innen tvebandstrikk eller flerfargehekling.
Møtedatoer kan finnes på haldenhusflidlag.no
Kontakt: Gerd Arntzen, 

Datoer for julemessa 2022:

Halden husflidslag

0