Du er logget inn som

 

«Alt kan fiksast»-prosjektet held fram

Tilbake

 

Me var godt i gang i vår med fikselaug  og held fram med  «Alt kan fiksast» som er eit treårig prosjekt for å inspirera og læra folk å fiksa og ta vare på kleda sine. Skal spre kunnskap om material og reparasjonsteknikkar. Rettar seg kanskje  spesielt mot ungdom og unge vaksne.

Me har to oppdrag i næraste framtid :

  • Laurdag 22.okt. har Stord folkehøgskule tema om berekraft , miljø og gjenbruk.  Stord husflidslag/Fiksing blir med.
  • HVL  har teke kontakt om me kan  vera med på Gjenbruksdagen som dei arrangerer 31.okt.  Då rykkjer me ut med Fikselaug-utstyret og blir tilgjengelege i vrimlearealet på campus.

 

Som alle veit, treng ein fiksehjelparar  til enkel saum, bøting/stopping………..) Håper det er nokon der ute som kan tenkja seg å vera med?

Fint om de tek kontakt m/Johanne   (                    mob.99041096)

 

På førehand takk!

 

mvh

Johanne

 

 

 

0