Du er logget inn som

 

Aktivitetsplan hausten 2023

Tilbake

Møteplassen/ temakveldar.     Kvar tysdag kl 18-21.
Dei med ansvar for servering, kokar kaffe og tek med enkel bite. Styret låser opp/ att
Desse kveldane er opne for alle. Sjølv om det er tema, kan ein berre ta med eige håndarbeid 

#

Dato Tema Servering Låseansvar
5. september Medlemsmøte Raubergstulen —————- —————-
12. September Temakveld/ Strikking av bunadsvott Unni Merete Marie Jeanette
19. September Møteplassen  (bunadsvott forts.) Torø V Kai
26. september Tema: Stell og reparasjon av ullklede Ragnhild K Unni Merete
3. oktober Møteplassen  (bunadsvott forts.) Magnhild Kari
10. Oktober Temakveld «Makrame» Kari T Tove
17. Oktober Møteplassen (Makarme forts.) Janne M ? Marie Jeanette
24. Oktober Møteplassen (bunadsvott forts.) Tove Kai
27.  oktober Handabeidsquiz ————– ——————
31. Oktober Møteplassen (bunadsvott forts.) Sissel? Unni Merete
7. november Møteplassen (bunadsvott forts.) Marie Jeanette Kari
14. November Temakveld «Trykking» Kari L Tove
21. November Temakveld «Trykking» Torbjørg? Marie Jeanette
28. November Temakveld «Kransbinding» __________ Kai
1.– 3. desember Julemarknad —————- Jule-komiteen
0