Du er logget inn som

 

Etne husflidslag – Aktivitetskveld 20.januar

Tilbake

Det er lite fellesaktiviteter utenom kurs. Det er aktivtetskvelder på torsdagskveldene, men det er p.g.a. covid 19 mindre aktivitet. Enkelte vever eller strikker, eller bruker snakketøyet – velkommen oppom stova vår.

0