Du er logget inn som

 

Aktivitetar i Hopastova fram til jul 2022

Tilbake

Aktivitetskveldane I Hopastova er opne for alle. Desse fire kveldane i haust vil ha fokus på haldbart, gjenbruk og fikselaug. I praksis betyr det at du kan ta med deg klede, sengtøy eller anna tekstil som skal reparerast. Du kan låna symaskin om du ønskjer det. Elles deler me råd og erfaring og hjelper kvarandre. Viss du ønskjer å gjera anna handarbeid, er det sjølvsagt lov. Har du spørsmål, kontakt leiar Cecilie Bugge, mobil 97017672, gjeld det spørsmål om Ung Husflid, kontakt Kari Johnsen, mobil 97664401.

main image
0