Du er logget inn som

 

5. november – En historisk dag for Nordlandsbunaden

Tilbake

Nordland Husflidslag har overtatt eierskapet til Nordlandsbunaden for kvinner. Den vakre Nordlandsbunaden, som vi er så stolt av, skal nå ivaretas i egen bunadsnemnd underlagt Nordland Husflidslag.

main image

Nordland Husflidslag har overtatt eierskapet av Nordlandsbunaden for kvinner fra Nordland Ungdomslag.

Nordland Husflidslag mottok en forespørsel fra Bunadsnemnda for Nordlandsbunaden for kvinner, underlagt Nordland Ungdomslag, om å overta eierskapet til Nordlandsbunaden og videre drift av Bunadsnemnda. Bunaden har vært i Hålogaland ungdomslag (nå Nordland ungdomslag) sin eie i over 90 år, og har blitt ivaretatt av en egen bunadsnemnd.

Denne saken ble først behandlet på vårt ordinære årsmøte i mars 2023, og det ble da vedtatt at Nordland Husflidslag ønsker å takke ja til overtakelsen. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe som har jobbet frem forslag til organisering, vedtekter og medlemmer i ny bunadsnemnd.

Den 5. november 2023 ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte i Nordland Husflidslag for å behandle saken. Organisering og vedtekter ble vedtatt og det ble foretatt valg av medlemmer til den nye bunadsnemnda. Til slutt ble kontrakt om overdragelse undertegnet av representant fra Nordland Ungdomslag, bunadsnemnd og styreleder i Nordland Husflidslag.

Vi gleder oss å videreføre arbeidet med å ivareta bunaden. Om bare drøye 4 år er det 100års feiring på gang!!

 

 

0