Du er logget inn som

 

Styremøte 13.12.23

Tilbake

Referat styremøte 13.12.2023, Ringerike Husflidslag
Sted: Husflidslagets lokaler i Frivillighetens hus
Tilstede: Sonja, Kari, Unni
Referent: Unni
Vedtak på dagens styremøte gjøres etter avstemning på messenger hvor styremedlemmer
får frist fram til kl. 12.00 påfølgende dag til å stemme

Sakslisten godkjent uten endringer
2.23. Regnskap: satt bort til gjennomgang av Hilde Helene Wergeland. Styret vurderer å
sette bort regnskap og forretningsfører-oppgaver til Hilde i 2024 mot et honorar.
Ringerike Husflidslag har opp mot 400 bilag i året og mange forretningsfører
oppgaver som gjør at dette er mer en regnskapsførerjobb enn en kassererjobb.
Jobben krever kunnskap for å bli utført på en forsvarlig måte.
Vedtak: Ringerike Husflidslag setter bort regnskap og forretningsfører oppgaver til
Hilde Helene Wergeland for et honorar på 12000 kr for året 2024.22
22.23. Kurs og læringsverksteder vinter/vår 2024: Det har kommet inn ønske om
strikkemaskinkurs. Vi må huske å søke om utstyrspakke til fikselaug når samarbeid
med Ringerike bibliotek kommer i gang.
4.23 Eventuelt: Norsk Flid Husfliden Hønefoss har hatt ekstraordinær generalforsamling
der de har vedtatt å unnlate revisjon etter aksjeloven paragraf 7-6.
Vedtak: Styret i Ringerike Husflidslag gir Norsk Flid Husfliden Hønefoss på vegne av
aksjonærene godkjenning til å unnlate revisjon

0