Vil du jobbe i Norges Husflidslag? Vi har to ledige husflidskonsulentstillinger, i Møre og Romsdal og i Rogaland.

Norges Husflidslag er en stolt formidler av tradisjonshåndverk, handlingsbåren kunnskap og skaperglede. Vi holder kulturarven levende og tar vare på kunnskap bygget opp gjennom generasjoner. Vi er en kultur og interesseorganisasjon med over 350 lokale lag. I tillegg til over 20.000 enkeltmedlemmer, er også profesjonelle husflidhåndverkere og husflidsbutikker knyttet til organisasjonen. Norges Husflidslag er akkreditert av UNESCO som ekspertorganisasjon innen immateriell kulturarv. I 2019-2024 jobber vi særlig med hvordan materialkunnskap og håndverk kan bidra til å gjøre oss alle til mer ansvarlige forbrukere gjennom satsingen Holdbart.

 

Husflidskonsulentene har tett samarbeid med mange ulike aktører i sine regioner. Konsulenten blir brukt som veileder, foredragsholdere, kurslærere både innen ulike fagfelt og i organisasjonsarbeid. De spiller derfor en viktig rolle i arbeidet med å utvikle hele organisasjonen faglig og organisatorisk, bygge nettverk og for å skape økt oppmerksomhet, interesse og kunnskap om og i husflid og håndverk.

Våre ansatte har bred faglig kompetanse, noe som samlet gjør oss i stand til å være pådrivere og faglige veiledere innen mange fagområder og til ulike målgrupper. Vi har en omfattende satsing på tiltak rettet mot barn, ungdom og unge voksne, og vil gjerne styrke dette arbeidet ytterligere.

Har du erfaring fra næringsvirksomhet er det også en nyttig kompetanse.

Som husflidskonsulent vil du samarbeide tett med frivillige i fylkeslagene, både relatert til næringsutvikling og kompetanseheving for profesjonelle håndverkere og det det lokal frivillige kulturlivet. Samspill med skoler, museer og andre offentlige aktører er også en del av konsulentens arbeidshverdag.

De som skal ansettes bør ha:

  • Høyere utdanning eller fagbrev, relevant realkompetanse kan erstatte dette
  • Erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid
  • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
  • Erfaring fra ledelse av prosjekter med ulike samarbeidsparter

Husflidskonsulentstillingen passer for en løsningsorientert og selvstendig person med evne til å lytte og samarbeide. Vi kan tilby meningsfulle utfordringer, godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og store mulighet til å påvirke fagfeltet.

Den ansatte må kunne disponere bil og det må påregnes en del reisevirksomhet samt kvelds- og helgearbeid. Menn oppfordres til å søke. De to nåværende ansatte går av med pensjon til sommeren 2022.

Stillingsprosent: 80-100%
Fleksibelt arbeidsted innenfor fylket man søker stillingen til.

For mer informasjon, kontakt direktør Marit Jacobsen tlf. 915 80 781.
Søknad sendes til innen 14. mars.