Vil du jobbe i Norges Husflidslag? Vi har ledige stillinger som husflidskonsulenter i Trøndelag; inntil 1,6 stiling hvorav en er fast og ett er et vikariat.

Norges Husflidslag er en stolt formidler av tradisjonshåndverk, handlingsbåren kunnskap og skaperglede. Vi holder kulturarven levende og tar vare på kunnskap bygget opp gjennom generasjoner. NH er en kultur- og interesseorganisasjon med over 350 lokallag med 20.000 enkeltmedlemmer, profesjonelle husflidhåndverkere og husflidsbutikker knyttet til organisasjonen. Norges Husflidslag er akkreditert av UNESCO som ekspertorganisasjon innen immateriell kulturarv. I 2019-2024 jobber vi særlig med hvordan materialkunnskap og håndverk kan bidra til å gjøre oss alle til mer ansvarlige forbrukere gjennom satsingen Holdbart. Norges Husflidslag har 29 ansatte, hvorav 17 er ansatt som husflidskonsulenter ute i fylkene.

 

Husflidskonsulentene har tett samarbeid med mange ulike aktører i sine regioner.  Konsulentene blir brukt som tilretteleggere, foredragsholdere, veiledere og kurslærere innenfor det immaterielle kulturarvfeltet. De spiller derfor en viktig rolle i arbeidet med å utvikle hele organisasjonen faglig og organisatorisk, og for å skape økt oppmerksomhet, interesse og kunnskap om og i husflid og håndverk.

Våre ansatte har bred faglig kompetanse, noe som samlet gjør oss i stand til å være pådrivere og faglige veiledere innen mange fagområder og til ulike målgrupper. Det vil være særlig viktig å nå fram til yngre målgrupper, så erfaring i å arbeide med barn- og ungdom tillegges stor vekt. Søk gjerne om du har kunnskap innen tre eller metall.

Som husflidskonsulent vil du samarbeide tett med frivillige i fylkeslagene, både relatert til næringsutvikling og kompetanseheving for profesjonelle håndverkere og det frivillige kulturlivet. Samspill med skoler, museer og andre offentlige aktører er også en del av konsulentens arbeidshverdag.

De som skal ansettes bør ha:

  • Høyere utdanning eller fagbrev, relevant realkompetanse kan erstatte dette
  • Erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid
  • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
  • Erfaring fra ledelse av prosjekter med ulike samarbeidsparter

Stillingen passer for en løsningsorientert og selvstendig person med evne til å lytte, samarbeide og bygge nettverk. Vi kan tilby meningsfulle utfordringer, godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid. Det må påregnes en del reisevirksomhet samt kvelds- og helgearbeid. Den ansatte må kunne disponere bil.

Norges Husflidslag er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

For mer informasjon, kontakt direktør Marit Jacobsen, /  915 80 781.
Søknad sendes til innen 4. oktober 2022.