Landsmøtet fant sted i Bodø, 31. august-2. juni, og Nordland Husflidslag var vertskap. Det ble høytidelig åpnet av fylkesordfører Linda Helen Haukland, Inga-Lill Sundset fra Kulturdirektoratet, styreleder Barbro Tronhuus Storlien og fylkesleder i Nordland Husflidslag, Mari-Ann Falch. Deltagerne fikk besøke Kjerringøy, Jektefartmuseet, husflidsmarked med lokale husflidslag og håndverkere, delta på festmiddag og konsert i Bodø domkirke.

Se alle sakene som ble lagt frem her.

Åpning av landsmøte
Møtet ble høytidelig åpnet av styreleder i Nordland Husflidslag, Mari-Ann Falch og fylkesvaraordfører Linda Helen Haukland. – Husflid er ei bro inn i vår fortid og en vei inn i framtida vår. Det er en kilde til stolthet og identitet. Dere er voktere av tradisjoner og skapere av framtida, roste Haukland lokallagene.

Inga-Lill Sundset, seksjonsleder for kulturarv og museum i Kulturdirektoratet, pekte på Norges Husflidslag som en av deres viktigste samarbeidspartnere i arbeidet med UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven. – Vi ser at i urolige tider er kulturarv viktig. Det gir motstandskraft og samhold. Det gjør oss til oss, sa hun.

Gabriella Igyártó, leder i European Craft Organization og Kristín Vala, leder i Nordic Handicraft Association, hilste til landsmøtet og takket for gode samarbeid på tvers av landegrenser.


Årsmelding og regnskap

Årsmeldingen ble lagt frem av styreleder Barbro T. Storlien og nestleder Agathe Sivertsen. Regnskapet ble lagt frem av direktør Ellen Krageberg. Last ned årsmeldingen og regnskapet her.


Vedtektsendringer

Det ble gjort språklige oppdateringer og presiseringer i vedtektene til Norges Husflidslag, normalvedtekter for regionlag og normalvedtekter for lokallag. Disse endringene bør gjennomgåes på årsmøtene i 2025. Oppdaterte vedtekter legges ut i løpet av august.


Valg av nytt styre
Styret i Norges Husflidslag 2024-2026 er:

 • Styreleder Agnete Sivertsen
 • Paula Midtbø
 • Ellen Holtan Folkestad
 • Silje Espeland Johannessen
 • Anders Løvli
 • Tina Eckeroth
 • 1. vara Åshild Føllesdal
 • 2. vara Terje Lia
 • 3. vara Magnhild Peggy Jones Gilje

Valgnemnda har bestått av Berit Lindquister og Gry Grindbakken. Les deres innstilling.

 

Valg av nytt styre
Styret i Norges Husflidslag 2022-2024 er:

 • Styreleder Barbro Tronhuus Storlien, på gjenvalg
 • Styremedlem Agnete Sivertsen, på gjenvalg
 • Styremedlem Merete Mattson, på gjenvalg
 • Styremedlem Ellen Holtan Folkestad, på gjenvalg
 • Styremedlem Tove Lindberget, ny i styret
 • Styremedlem Edmund S. Bull-Sveen, på gjenvalg
 • Styremedlem, ansattes repr. Ola Dybendal, ny i styret
 • 1. vara Åshild Føllesdal, ny i styret
 • 2. vara Paula Midtbø, ny i styret
 • 3. vara Kristin Borge Rasmussen, ny i styret
 • Ansattes vara, Reidunn Lien Horgen, ny i styret

Valgnemnda har bestått av Berit Lindquister og Anne Juveli Ludvigsen. Les deres innstilling på styre.


Ungdomsrådet

Landsmøtet vedtok en formålsparagraf for ungdomsrådet, som for første gang er demokratisk valgt. De har nå stemmerett på fremtidige landsmøter. Ungdomsrådet består av fem medlemmer: Marie Jørgensborg (20), Hans Gregersen (18), Sturla Rognskog Mella (19), Ariel Eline Pedersen (16), og Vilde Nena Aarseth (17). Les mer i valgkomiteens innstilling.


Norges Husflidslags Fortjenestmedalje

Utmerkelsen ble innstiftet i 1935 og tildeles personer som har gjort en fortjenstfull innsats for norsk husflid i inn- og utland. Den er organisasjonens høyeste utmerkelse. Under landsmøtet ble tre ildsjeler hedret for sin årelange innsats for husflidssaken. Annie Tollefsen (72) har vært en pioner innen Ung Husflid i Åseral Husflidslag. Hun formidler kunnskap til barn og voksne med stor entusiasme, og har et stort spekter av teknikker hun behersker. Inger Johanne Larsen (75) har hatt husflid både som yrke og fritidsbeskjeftigelse. Hun var med på å starte Husflidhåndverkerne i Nordland. I mer enn 30 år har hun vært medlem av bunadsnemnda for nordlandsbunaden. Rita Vistad (71) har vært vevlærer både i lokallag og på den modulbaserte vevopplæringen. Som husflidshåndverker har hun også engasjert seg i organiseringen av håndverkerlag, og for å bedre rammebetingelsene for tradisjonshåndverkere. Les hele begrunnelsen.


Ung Husflid Hederspris

Det ble delt ut pris til frivillige og husflidslag som har utmerket seg spesielt i arbeidet med formidling av husflid til barn og unge. Seks priser ble delt ut i kategoriene Holdbart, Rødlista, Inkludering, Nyskaper og Ildsjel. Det var lagt vekt på å trekke fram forbilledlige aktiviteter som kan være til inspirasjon for andre og fremme Ung Husflid-arbeidet. De som mottok pris var Lom Husflidslag, Romedal og Vallset Husflidslag, Vågå Husflidslag, Byåsen Husflidslag, Sigurd Aartun i Svithun Husflidslag og Pia Aagenes Fagerli i Elverum Husflidslag. Les hele begrunnelsen.

Generalforsamling i ECO
European Craft Organizaton, ECO, avholdt sin generalforsamling i Bodø samtidig som landsmøtet foregikk. ECO avholder generalforsamling hvert 3. år og denne gangen var de invitert til oss. Norges Husflidslag har vært medlem siden tidlig på 1990-tallet og ECO kunne markere sitt 50-års jubileum i 2022.

ECO består av 12 av våre søsterorganisasjoner fra 11 land i Europa og 7 representanter fra medlemslandene møtte i Bodø. Fra Ungarn møtte deltok Hungarian Heritage House og NESZ (Association of Hungarian Folk Artists), fra Estland Estonian Folk Art and Craft Union, fra  Finland møtte Finish Craft Organization TAITO, fra Sverige Hemsløjdens Riksforbund, fra Latvia Latvian Folk Art Union, og Norges Husflidslag.

Sakene som ble drøftet var, i tillegg til ordinære årsmøtesaker, en sak om strategi og mulig fellestiltak. Det ble også tatt opp et nytt medlem; Federation of Transylvanian Craft Associations fra Romania.

Etter seks år som generalsekretær gikk Solveig Torgersen Grinder fra Norges Husflidslag ut av denne posisjonen og overlater ledelsen til Liis Burk i Estonian Folk Art and Craft Union. Norges Husflidslag fortsetter en ny periode (3 år) i styret.


Landsmøte 2026

Neste landsmøte avholdes i Oslo.