Du er logget inn som

 

Manndalen Husflidslag

Lokallagene i Norges Husflidslag er for alle som liker å skape med hendene, fordype seg i tradisjonshåndverk eller lære noe nytt i fellesskap med andre. Her arrangeres kurs og aktiviteter i et bredt spekter av håndverksteknikker, for ulike nivåer og aldersgrupper. Som medlem knyttes du til ditt nærmeste lokallag og får rabatterte priser på de fleste kurs og arrangementer. Du kan også delta på åpne møter, kurs og aktiviteter uten medlemskap. Gå til kurskalenderen og se hva som arrangeres nær deg.

Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
Siste fra Manndalen Husflidslag

28.04.2022
Manndalen Husflidslag
Alle artikler
Våre lokallag
Ung Husflid-grupper
Husflidhåndverkerne
Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
28.04.2022
Manndalen Husflidslag
Alle artikler
Barn och husflid, som fast aktivitet, har länge legat nere. Nu har vi startat upp med friskt mod. Vi har delat in deltagarna i vilket trinn dom går i skolan. Detta för att lättare kunna tillpassa aktiviteterna då vi inte är så många som jobbar i projektet. Tilbudet har varit gratis och vi kan kanske kalla det för marknadsföring. Romssa Samiid Duodji har varit med och bidragit men 20 000 till materiell och på så sätt gjort att vi kunde starta upp . Kommande år vill det bli krav om medlemsavgift till deltagarna. Tillbudet har fram till i dag varit väldigt poppulärt och vi har haft många barn inom. Vi är också med i Rundt bålet, där vi emottog en verktygspakke som så många andra husflidslag.

Aktiviteter som vi haft är strikking, spikking, toving, tinntrådsöm samt symaskinskurs.

Aktiviteterna basserar sig på barnens intressen

Manndalen Husflidslag ble stiftet 24 mai 1966. Laget arbeider for å fremme lokal husflid, håndverk/duodji på alle plan. Rundt 80 medlemmer er i dag tilsluttet laget. Fra utsalgsstedet ”Grenebua” i Manndalen i Kåfjord kan du kjøpe flotte husflidsartikler i sjøsamisk tradisjon, laget av lokale produsenter som har huslidsproduksjon som en viktig biinntekt. Laget produserer gode tidsmessige varer med krav til kvalitet og grundighet. Med utgangspunkt i tradisjonelle stedegne råvarer, teknikker, modeller og mønstre utvikles nye produkter.Grena og greneveving er en helt spesiell kulturskatt, som laget mener det er spesielt viktig verne om. I Manndalen har denne veveteknikken – som er den eldste man kjenner til – ubrutte tradisjoner gjennom århundrer. Bonkosvotter og produkter med manndalsmønster er andre populære varer laget har satset mye på. Fra Grenebua selges også produkter som smykker, duker, kopper og fat m.m fra andre leverandører. Manndalen Husflidslag ønsker å ta vare på tradisjoner, kultur og identitet ved å føre duodjitradisjonene videre til alle som ønsker det gjennom kurs og opplæring. Spesielt viktig er det å videreføre gleden ved å skape og bruke noe ekte med røtter i lokal tradisjon, videre til nye generasjoner.

Manndalen Husflidslag startet opp 24. mai 1966. Det var først og fremst ønsket om å verne om den gamle grenevevtradisjonen som samlet om lag 20 kvinner på Manndalen skole, der målet var å starte et lokalt husflidslag. De oppmøtte så dessuten viktigheten av å markedsføre bygda som en tradisjonell og allsidig husflidsbygd.
Entusiasmen og engasjementet var stort til tross for dårlig økonomi. Produktene ble laget hjemme hos den enkelte, og ble markedsført først og fremst gjennom messer og markeder i Norge, Sverige og Finland. Interessen for grenene vokste i takt med den utadvendte virksomheten. Manndalen var det eneste sted i Europa der den mange tusen år gamle vevtradisjonen ennå var holdt i hevd. I 1978 var det om lag 50, 60 personer som drev med greneveving i Manndalen. Også mange menn i Manndalen har gjennom årene vevd grener.

Stadig kom det folk til bygda, ikke minst studenter, som ville se hvordan grenene ble vevd. Etter hvert kom også flere bestillinger på grener.

I Manndalen ble det etablert faste møter, som gikk på omgang hos medlemmene. Alle stilte opp på møtene med både strikkepinner og heklekroker, samtidig som diskusjonene gikk livlig for seg. Kvalitetsbevissthet og kvalitetsopplæring var viktige temaer.

Manndalen husflidslag har etter hvert spesialisert seg på votter, lester, luer m.m i manndalsmønster mest strikking i svart og hvit, med ulike farger på broderiene oppå strikkingen. Og også bonkosvotter med og uten broderi. Utvikling av nye tidsmessige produkter ble sett på som viktig, og etter hvert tok laget i varer fra andre leverandører for videresalg.

Rundt årskiftet 1975/76 fikk Husflidslaget i Manndalen sitt eget hus ”Grenebua”. Dette lettet arbeidet betraktelig, og man hadde et sted for utsalg, kursvirksomhet, møter og andre tilstelninger. Mye penger og dugnadsarbeid ble lagt ned for å gjøre Grenebua så funksjonabel som mulig med tanke på butikk, kursvirksomhet, produksjon og utleie til andre formål. Huset ble et samlingssted ikke bare for medlemmene, men og for befolkningen i byga. Et sted der mange hentet kraft og inspirasjon til sitt arbeid.

9. mars 1991 blir av manndalingene, og spesielt husflidslaget medlemmer, husket som en meget trist dag. Da brant den 112 kvadratmeter store Grenebua ned til grunnen. For mange føltes det som om 25 års arbeid gikk opp i røyk.

Til tross for tapet av eget hus, gav ikke husflidslagets medlemmer opp. Produksjonen og utsalget ble opprettholdt delvis i hjemmene og delvis fra leide lokaler. Arbeidet med å få bygd opp et nytt hus ble raskt igangsatt. Ønsket var et bygg som kunne minne om stedets sjøsamiske kulturarv, et bygg i tre med med valmede tak tekket med torv. Det tok tid å få bygget godkjent, da det avvek fra reguleringsbestemmelsene når det gjaldt form og materiale. Laget fikk likevel sine krav i gjennom, og i januar 1992 startet byggingen av et nytt hus. April samme år ble huset tatt i bruk, og den offisielle åpningen var i august, da HKH dronning Sonja klipte komagbåndet.

Aud Karin Furuseth (daglig ledare)
Sentrumsveien 2
9144 SAMUELSBERG

92898364
Styreleder
Isabel Lyshaug
Nestleder
Åse Berit Stensrud
Styremedlem
Gunn Oda Isaksen
Styremedlem
Anneli Hansen
Styremedlem
Marit Fagerli
Varamedlem
Aud-Karin Furuseth
Varamedlem
Gerd Mikalsen
Studieleder
Isabel Lyshaug
Sekretær
Siv Vatne
Nettansvarlig
Isabel Lyshaug
0