Du er logget inn som

 

Seljord Husflidslag

Velkomen til Seljord husflidslag- eit lite, men aktivt lokallag for alle generasjonar!

KURS HAUSTEN 2023: 22.-24.september: Grindvev, Folkehøgskulen. 22.-24.september og veke 47: Dreiekurs. Ta kontakt med leiar Linnea for info og påmelding.

Strikkekafé: Fyrste onsdag i månaden kl.18.30 samlast me til hyggeleg lag med strikking, kaffe, kake og loddsal på Husflidshuset. Me har òg ein inspirasjonsbolk med nye strikketeknikkar og prosjekt. Fyrste samling hausten 2023 blir 6.september.

Sy& broderigruppe: Kvar måndag annan kvar kveld kl.18.30-20.30 og føremiddag kl.11-13 samlast me med eigne&felles syprosjekt. Fyrste samling blir kveld måndag 21.august kl.11.00 -13.00.

Seljord Spoon Club: Samlingar annan kvar torsdag på Seljord folkehøgskule med spikking og god prat i sentrum. Ta med eigen reiskap eller lån av laget. Servering av kaffi & te.

Vevegruppe: Me har fått sett opp 4 vevar og startar samlingar hausten 2023.

Ung husflid: Startar opp med nytt program hausten 2023.

Kva gjerne me elles?

  • Strikkar babysokkar til nyfødde Seljordingar og gjev dei til nybaka foreldra gjennom helsestasjon i bygda.

 

  • Sel Jolekalender med flotte premiar kvar advent. Inntekta går til lokallaget.

 Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter


Besøk oss gjerne på Husflidshuset!

Me held til i gamle rektorbustaden bak Seljord vgs. med adresse Brøløsvegen 6, 3840 Seljord.Siste fra Seljord Husflidslag

Ingen artikler å vise
Våre lokallag
Ung Husflid-grupper
Husflidhåndverkerne
Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
Ingen artikler å vise
Seljord husflidslag kan sjå attende på 20 aktive år som lokallag, og slik ønskjer me også å halde fram.

Laget vart stifta 2003 etter initiativ frå husflidsnemnda på Dyrsku’n. Kvart år vert det skipa til ei husflidstevling som del av Dyrsku’n. Dei innsendte arbeida vert stilte ut i ein av utstillingshallene og husflidsnemnda ville gjerne ha eit samarbeid rundt tevlinga og utstillinga. Difor vart den første møteplassen vår Storstøgo på Dyrskuplassen. Laget arrangerte ulike kurs, utstillingar og føredrag dei første åra og tok også del på den årlege jolemarknaden. Første leiar i laget var Gerd Unni Haugstoga. Medlemmer i laget hadde arbeid som vakt i husflidsutstillinga.

Etterkvart vart det stemning for å leige eit lokale der utstyret vårt kunne stå utan å måtte ta omsyn til sambruk som i Storstøgo. Åsne Dyrland med fleire fekk til ei leieavtale med Dyrlandsdalen grendehus og dette blei ein triveleg samlingsstad i mange år. Her var det plass til fleire vevar og det vart halde mange kurs og strikkekafear i huset.

I 2022 flytta laget til Seljord sentrum der me no leiger den gamle rektorbustaden på tidlegare Seljord vidaregåande skule. Her har me arrangert kurs innan m.a. brodering, halmarbeid og trearbeid av ulikt slag og huset er fast møtestad for strikkekafear, studieringar og ung husflid. Seljord husflidslag arrangerer også Spoon Club som held til på Seljord folkehøgskule. Dette er eit tilbod for vaksne i alle aldrar som har lyst til å spikke. Born kan koma saman med ein vaksen. Jeppe Norman Garly er inspirator og initiativtaker for dette og mange kjem også frå nabobygdene for å vera med.

I juni 2023 var Seljord husflidslag medarrangør for Sløydfest, ein festival med tre som tema på Seljord folkehøgskule.

 

 

 

 

 

V/ Linnea Bang-Madsen
Jakob Naadlandsveg 31
3840 SELJORD

40205197
Styreleder
Borghild Telnes
Styremedlem
Sigrid Brennemo
Styremedlem
Gro O. Moen
Styremedlem
Mari Kjennbakken
Varamedlem
Mona Helen Haugan
Varamedlem
Veronica Rue Flatland
Studieleder
Linnea Bang-Madsen
Kasserer
Rut Fjågesund
Ung Husflidskontakt
Gro O. Moen
0
Seljord Husflidslag - husflid.no