Du er logget inn som

 

Svelgen og omegn Husflidslag

🌟🌟 VISJON: Husflid som levande kultur og næring. 🌟🌟 VERDIAR: Haldbart, skaparglede, kvalitet, tradisjon, nytenkande og inkluderande fellesskap. 🌟🌟 HOVUDMÅL: Vere ein synleg, fagleg sterk, frivillig organisasjon, som varetek og utviklar kulturarv, kulturliv og lokalmiljø.

Du er hjertelig velkommen til å bli medlem i Svelgen og omegn Husflidslag

Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter


Info til medlemmane

Vi vil bruke denne sida til å informere medlemmane om kva som foregår i laget, så klikk deg innpå i ny og ne for å holde deg oppdatert. Sjekk og mailen din, då informasjon av meir privat karakter blir sendt der.Siste fra Svelgen og omegn Husflidslag

09.02.2024
Svelgen og omegn Husflidslag
07.03.2023
Svelgen og omegn Husflidslag
Alle artikler
Våre lokallag
Ung Husflid-grupper
Husflidhåndverkerne
Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
09.02.2024
Svelgen og omegn Husflidslag
07.03.2023
Svelgen og omegn Husflidslag
Alle artikler
Vi har for tida ikkje kapasitet til å tilby aktivitetstilbud tilrettelagt for barn/unge.

Svelgen og omegn Husflidslag vart skipa 4. mars 1980. Det har vore eit svært aktivt husflidslag, og på slutten av 90-tallet passerte medlemstallet 50. Vi har lagt ned mykje arbeid i ung husflid opp igjennom åra. Ei periode hadde vi aktivitet to ganger i veka for tilsaman 30 barn/unge. Svelgen og omegn Husflidslag har alltid hatt eige lagslokale. Vi eigde tidlegare eit stort hus i Svelgen, men dette vart for kostbart og for mykje arbeid å halde vedlike. Huset vart solgt, og etter den tid har vi leigd faste lokaler i sentrum av Svelgen. Rundt år 2000 byrja medlemstallet å synke. Tilbakemeldingane var at medlemmane var leie av dugnadsarbeid. Dei siste åra har det vore vanskelig å halde laget i drift, og nedlegging vart eit tema. Hausten 2022 tok nokre av oss tak, og mobiliserte for å unngå dette. Vi har fått på plass eit nytt styre, og pr 27. februar 2023 er vi 14 betalande medlemmer i laget. Kryssar fingrane for at fleire ønskjer å være med, slik at vi på nytt kan få ein trivelig møteplass med fokus på sosialt samvære, husflid og handtverk.

v/Hilde Iren Elvebakke
Kringomvegen 26
6723 SVELGEN

97467345
Styreleder
Hilde Iren Elvebakke
Nestleder
Elisabeth Heimtun
Styremedlem
Lars Olav Rylandsholm
Studieleder
Margunn Solheim
Sekretær
Wenche Lind
Kasserer
Hilde Iren Elvebakke
0
Svelgen og omegn Husflidslag - husflid.no