Du er logget inn som

 

Davik og omegn Husflidslag

Vi held til i Bremanger kommune i Nordfjord.

Laget arrangerer ulike aktivitetar for barn, unge og vaksne. Du treng ikkje vere medlem for å bli med, men det er ein fordel å betale kontingent. Vi gir t.d. rabatt på kursavgifter og felles turar. Du kan lese meir om fordelar ved å vere medlem lenger nede på denne sida.

Vi har aktivitetar og arrangement i Davik -, Kolset –  og Ålfoten Oppvekstsenter. Medlemene våre finn du langsmed heile «sørsida,» frå Leirgulen i ytre til Ålfoten i indre.

Velkommen til triveleg samver i eit positivt miljø! Ingen er proff, og ingen er amatør. Vi deler handverkskunnskap og idèar etter beste evne… 🙂

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2023:

Hovudmedlem frå 26 år: 700 kr (Inkludert medlemsbladet Norsk Husflid)

Barn og unge under 26 år: 200 kr

Husstandsmedlem: 450 kr

Du går inn på heimesida til Norges Husflidslag for å melde deg inn:

Bli medlem

MEDLEMSKONTINGENTEN INKLUDERER:

  • Kulturtidsskriftet Norsk Husflid. Bladet kjem ut 5 gongar i året, med masse spennande og aktuelt stoff.
  • Bladet er ikkje inkludert i medlemskap for barn, ungdom og husstand.
  • 20 – 25% rabatt på alle bøkene og hefta våre (nye 10%)
  • Rabatt i dei fleste husflidsbutikkane (Du må vise gyldig medlemskort).
  • Rabatt på kurs i lokallaget
  • Tilbod om deltaking på Nordisk Husflidsleir

Viser elles til nettsida husflid.no som viser rabattar på div. hobbyartiklar, ull, overnatting m.m

 

 



Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter




Siste fra Davik og omegn Husflidslag

10.01.2023
Davik og omegn Husflidslag
28.09.2022
Davik og omegn Husflidslag
13.02.2022
Davik og omegn Husflidslag
Alle artikler
Våre lokallag
Ung Husflid-grupper
Husflidhåndverkerne
Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
10.01.2023
Davik og omegn Husflidslag
28.09.2022
Davik og omegn Husflidslag
13.02.2022
Davik og omegn Husflidslag
Alle artikler
PLANLAGTE UNG HUSFLID- KVELDER DENNE VÅREN

Det vil bli arrangert aktivitetskvelder for medlemmer i Ung Husflid følgende datoer:

  •  3. mars i Kolset Oppvekstsenter. Tema vil være «Holdbart»
  • 28. april i Ålfoten Oppvekstsenter. Tema denne kvelden blir spikking rundt bålet.

Invitasjon blir sendt ut på epost med detaljert informasjon.

Urane 15
6730 DAVIK

95975565
Styreleder
Synøve Eriksen Vadøy
Nestleder
Margunn Solvang
Studieleder
Britt Midtbø
Sekretær
Randi Myklebust
Nettansvarlig
Synøve Eriksen Vadøy
Kasserer
Åshild Dombestein
Ung Husflidskontakt
Synøve Eriksen Vadøy
Ung Husflidskontakt
Åshild Dombestein
0