Du er logget inn som

 

Oslo Regionhusflidslag

Oslo Regionhusflidslag er en paraplyorganisasjon som samler de 11 lokallagene som er spredt rundt i Oslo.

Vi har ansvar for fellesarrangementer som håndarbeidskafe, medarbeidersamlinger, ulike kurs og felles markeder. Regionlaget kan bidra med hjelp til lokallag, og til å formidle informasjon. Styret i regionlaget består av fem medlemmer, det er årsmøte og valg hvert år.

Regionlaget er medlem av Oslo Kulturarvnettverk.

Oslo er både en by, et fylke og en region i et ganske lite område, men det bor 700 000 mennesker her. Husflidslaget i Oslo besår av 11 lokallag med til sammen 1025 medlemmer, så det er mulig både å finne et lokallag som møtes i nærheten av der du bor, og ha glede av temamøter og kurs som arrangeres av andre lokallag.

Lokallagene bestemmer selv aktiviteten og sin egen profil. De fleste lagene har et sammensatt program, samtidig som de har grupper med sterkt fokus på egne aktiviteter som sølvarbeid, linproduksjon, maskinstrikking, bunadsøm etc. Flere lokallag har barne og ungdomsgrupper. De fleste lokallagene arrangerer kurs i ulike håndarbeidsteknikker. Alle lokallagene skal bidra til at kunnskap om tradisjonelle håndarbeidsteknikker videreføres, at vi har et godt og inkluderende miljø, og at det skal være mulig å ha husflid som en del av inntektsgrunnlaget.

Norges husflidslag har satt i gang et «Rødlistearbeid», et arbeid som skal forhindre at gamle teknikker dør ut. De fleste lokallagene i Oslo er med i dette arbeidet og har valgt sin spesielle teknikk.

Norges Husflidslag er medlem av studieforbundet Kultur og tradisjon. Det stilles derfor store formelle krav til kurslærers kompetanse og gjennomføring. Du lærer mye og har det gøy når du deltar på kursene våre!

*********************************************

Norges husflidslag har som formål å arbeide for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomFormålet søkes nådd ved:

  • opplæring i husflidsarbeid med krav til grundighet og kvalitet.
  • opplysningsarbeid gjennom bl.a. tidsskrift, presse og andre massemedia.
  • utstillinger, demonstrasjoner, mønstertjeneste og konkurranser.
  • bruk og tilpasning av stedegne teknikker, modeller og mønster
  • å fremme produksjon av gode og tidsmessige husflidsvarer.
  • å organisere arbeid for husflid på alle alderstrinn gjennom lokallag.
  • å medvirke til samarbeid innen organisasjonen og ellers for å fremme husflid.


Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter


Kontakt oss

Leder: Nina Hovda Johannesen Epost:Siste fra Oslo Regionhusflidslag

06.03.2024
Oslo Regionhusflidslag
22.01.2024
Oslo Regionhusflidslag
26.11.2023
Oslo Regionhusflidslag
11.10.2023
Oslo Regionhusflidslag
17.06.2023
Oslo Regionhusflidslag
Alle artikler
Kurs og aktiviteter ingress her
Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
Nyheter
06.03.2024
Oslo Regionhusflidslag
22.01.2024
Oslo Regionhusflidslag
26.11.2023
Oslo Regionhusflidslag
11.10.2023
Oslo Regionhusflidslag
17.06.2023
Oslo Regionhusflidslag
Alle artikler
Ung husflig ingress

Ung husflig tekst

Kontaktinformasjon

c/o Nina Hovda Johannesen
Tyristubbveien 42
0687 OSLO

90873566

c/o Nina Hovda Johannesen
Tyristubbveien 42
0687 OSLO

90873566
Styreleder
Nina Hovda Johannesen
Styremedlem
Edith Faye-Schjøll
Styremedlem
Marie-Terese Storteig
Varamedlem
Heidi Kristin Olsen
Kasserer
Eva Novsett
0
Oslo Regionhusflidslag - husflid.no