Du er logget inn som

 

Ørskog og Skodje Husflidslag

Ørskog og Skodje husflidslag har lokale i Sjøholt småsenter på Sjøholt. Vi har over 50 vaksne medlemer frå fleire bygdelag i Ålesund kommune. Ørskog og Skodje Husflidslag vart stifta 3.mars 1986. Vi har husflidskveld eller medlemskveld kvar måndag. Vi er på turar, har utlån av bøker og har eit triveleg og inspirerande fellesskap. Som raudlisteprosjekt har vi ei bunadskjorte med lokalt tilsnitt. Vi har skinngruppe og bunadverkstad som kvar møter ein gong i månaden. Vevgruppa møter kvar veke. Vi arrangerer diverse kurs og har ei gruppe med Ung husflid

Vi har lokale i Sjøholt småsenter på Sjøholt. Vi har husflidskveld ein måndag i månaden og aktivitetskveld elles kvar måndag. Vi er på turar, har utlån av bøker og har eit triveleg og inspirerande fellesskap. Som raudlisteprosjekt har vi ei bunadskjorte med lokalt tilsnitt.

Vi har over 50 vaksne medlemer frå fleire bygdelag i Ålesund kommune.

Aktivitetar

 Husflidskveldar ein måndag i månaden, kl. 18.00. Husflidskveldar er opne for alle, og vi har møta på Husflidshjørnet, Sjøholt småsenter, adresse Sjøholtvegen 5, 6240 Ørskog

På husflidskveldane har vi gjerne eit tema innan ein eller annan slags handarbeidsteknikk. Dessutan gjerne enkel servering og loddsal.

Husflidskveldane har hatt ulike aktivitetar innan husflid og handverk

Medlemskveldar er det kvar måndag på lagslokalet vårt. Her møter den som har lyst for uformelt samvere med andre medlemer medbragt handarbeid. Måndagskveldane blir òg brukte til å førebu aktivitetar i laget.

Skinngruppa

Møtest ein torsdag i månaden og driv med alt innan skinnsaum. Vi syr i lag og gir kvarandre råd og rettleiing.

Bunadverkstad

Er det også ein torsdag i månaden. Då held ein på med alt som er bunadrelatert, nokre syr skjorte, andre broderer bunad eller slenger sokkeband. Dette er ikkje kurs, men vi hjelper kvarandre med tips og råd.

Vevgruppa

Møter kvar tysdag. Vi har 10 vevstolar og godt med utstyr. Vi lærer av kvarandre og set opp mange ulike renningar.

Strikkekafé

Vi arrangerer strikkekafé eit par gonger i halvåret. Då inviterer vi lokale garnbutikkar eller strikkedesignarar til å presentere seg og varene sine.

Ung husflid.

Vi har ei Ung husflid-gruppe og har enkelte arrangement i løpet av året for dei.

Kurs. Vi har i fleire år hatt kurs i å brodere og montere ei bunadskjorte som er forankra i lokal tradisjon, Berte Melle-skjorta, eller ørskogskjorta. Vi har også kurs innan andre område, – brodering av ørskogbunad, skaut til sunnmørsbunadene, hentaband, skinnsaum, saum av barneklede og plantefarging.

Julemesse

Vi arrangerer julemesse første laurdagen i desember.

Vi har hatt utstillingar og delteke på messer i distriktet. Vi har gjerne ein sommartur i juni. Einskilde arrangement er berre for medlemmer, og andre er opne arrangement.

Boksamling

Husflidslaget har ei ganske god boksamling som er tilgjengeleg for medlemene. Bøkene står på lagslokalet på Steinholt.Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
Siste fra Ørskog og Skodje Husflidslag

Våre lokallag
Ung Husflid-grupper
Husflidhåndverkerne
Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
c/o Ingrid Berg Skodje
Stettevika 10
6260 SKODJE

91632801
Styreleder
Ingrid K. Berg Skodje
Nestleder
Ireen Eriksson Sjøholt
Styremedlem
Else-Karin Standal
Styremedlem
Vigdis Heier Stavseng
Varamedlem
Mariann Busengdal
Varamedlem
Marianne Eidsvik
Studieleder
Ellen Nesvik
Sekretær
Vigdis Heier Stavseng
Nettansvarlig
Ingrid K. Berg Skodje
Kasserer
Elin Fiskergaard
Ung Husflidskontakt
Ireen Eriksson Sjøholt
0
Ørskog og Skodje Husflidslag - husflid.no