Du er logget inn som

 

Innlandet

Husflidskomiteen, stiftet i 1900, hadde inntil da vært det øverste organ for husflidsvirksomheten i Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark og Landbruksselskapet tok initiativet til dannelse av det nye

Hedmark Husflidslag ble stiftet i 1954 etter de nye lovene for Norges Husflidslag, vedtatt på Røros 1952.

Hedmark fylkes husflidslag. 15 lag var med fra starten. Året etter møtte 24 lag til årsmøtet.

I 1959 fikk laget egen husflidskonsulent. I dag er husflidskonsulenten ansatt i full stilling i Norges Husflidslag. Husflidskonsulenten har det faglige ansvaret for faglig opplæring i lokallagene.

Hedmark Husflidslag har i dag 23 lokallag med til sammen 1400 medlemmer. Lagene fungerer som selvstendige enheter og legger opp sin aktivitet i tråd med strategien for Norges Husflidslag.

Hedmark Husflidslag driver organisasjonsarbeid og opplæring av lokallagene i tråd med strategier for Norges Husflidslag og vedtekter for fylkeshusflidslaget.

Hedmark Husflidslag har styremøter en gang i måneden, gjennomfører regionmøter en gang i året og medlemsmøte i forkant av årsmøtet.

Hedmark Husflidslag er vertstap for Landsmøtet 2016.Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter


Kontakt oss

Kontakt oss teksten legges inn herSiste fra Innlandet

Ingen artikler å vise
Kurs og aktiviteter

Kurs legges inn her


Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
Nyheter

Nyheter legges inn her

Ingen artikler å vise
Ung husflid

Ung husflid tekst kommer her

Kontaktinformasjon
Adresse fra Profundo lagres her

0
Innlandet - husflid.no