Du er logget inn som

 

Voss Husflidslag

Voss Husflidslag vart skipa i 1904 og er eit av dei eldste husflidslaga i landet. Målet den gongen var «Ved avholdelser av kurser i saadanne husflidsgrene, som måtte avsees tjenelige for de stedlige forhold». Denne målsetjinga følgjer me i dag òg, og kursverksemd innanfor ulike teknikkar er eit viktig arbeid. I tillegg til kursverksemd driv me vevstove og treverkstad på Tvildemoen.

Kurs:

Voss husflidslag arrangerer kvart semester ulike kurs.
* Bunad; kvitsaum, bringklut m.m.
* Trearbeid; sveiping og dreiing
* Veving
Det varierer litt for kvart semester kva kurs som vert sett opp.

Strikkekafé:

I tillegg vert det arrangert strikkekafé på biblioteket i kulturhuset ein gong kvar månad. Våren 2024 har det også vore instruert i flamming av sokkaband.

Studiesirklar:

Grupper som driv med biletvev, knipling og spinning.

Ung husflid:

Arbeidsstove for barn og sying av perlebelte til konfimantar

Vevstove:

Vevstova held til på Tvildemoen, i det grøne huset. Her er 15 vevar som til ei kvar tid er sett opp i ulike teknikkar etter ynskje frå dei som nyttar seg av tilbodet. Her kan du veva herdaklut, bunadskast, ulike dukar og løparar, pledd, skjerf, rye, m.m. Kontaktperson for vevstova er Sigrun Kvåle, tlf. 91 60 73 41.

Trebua:

Trebua ligg også på Tvildemoen. Har du lyst å prøva, ta kontakt med Kjell Høyland, tlf.91 65 92 80

 Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
Siste fra Voss Husflidslag

30.01.2024
Voss Husflidslag
01.02.2023
Voss Husflidslag
28.01.2022
Voss Husflidslag
17.01.2022
Voss Husflidslag
Alle artikler
Våre lokallag
Ung Husflid-grupper
Husflidhåndverkerne
Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
30.01.2024
Voss Husflidslag
01.02.2023
Voss Husflidslag
28.01.2022
Voss Husflidslag
17.01.2022
Voss Husflidslag
Alle artikler
Voss Husflidslag vart skipa i 1904 og er eit av dei eldste husflidslaga i landet. Målet den gongen var «Ved avholdelser av kurser i saadanne husflidsgrene, som måtte avsees tjenelige for de stedlige forhold». Denne målsetjinga følgjer me i dag òg, og kursverksemd innanfor ulike teknikkar er eit viktig arbeid.

Historie

Dei fyrste åra til husflidslaget 1904-1916

 

Voss husflidsforening vart skipa 6. mars 1904. Det var 50 personar til stades på skipingsmøtet. Føremålet med laget var å «at vække og styrke sandsen for husfliden inden Voss herred», og målet ville laget arbeid mot på desse måtane:

  1. Ved afholdelse af kurser i saadanne husflidsgrene, som maatte ansees som tjenlige for de stedlig forholde.
  2. Ved anskaffelse av gode, praktiske mønstre og modeller.
  3. Ved søge husflidsarbeider omsat paa best mulig maade.
  4. Ved nu og da afholde foredrag, som kan vække almen interesse for sagens store betydning i økonomisk og moralsk henseende.

 

Styret skulle ha 5 medlemer, av dei skulle det vera minst to kvinner. Til det første styret vart desse valde:

 

Lærarinne Synneva Glimme

Fru Augusta Abrahamsen

Handelsmann Lars Kindem (leiar)

Handelsmann Georg Rokne

Gardbrukar Styrk Fjose (kasserar)

 

Det var stor interesse for og aktivitet i laget. Til dei første kursa som vart halde, melde det seg så mange at det ikkje var plass til alle.

 

Eit av dei første kursa som vart halde var spon- og korgfletting ved Lars Klyve frå Norheimsund. Her var det 109 påmelde, så flokken vart delt i fire parti. Nokre hadde kurs føremiddag og nokre på ettermiddag.

Til kurset i nytteveving melde det seg 40 deltakarar, men berre 16 fekk plass.

 

I 1905 var det nye kurs i veving, sponfletting. I 1906 vart det halde skoflikkarkurs, kurs i plantefarging. Fram til 1916 vart det halde ulike kurs i plantefarging, skoflikking, vevkurs.  Kursa var gratis, men deltakarane måtte halda materiale, utstyr og verktøy sjølv. Frå 1916 gjekk laget i dvale i 9 år.

c/o Anneli Engeland
Nadlane 41
5708 VOSS

97890895
Nestleder
Anneli Brekke Engeland
Styremedlem
Kjell Høyland
Varamedlem
Jenny Jordalen Haugo
Varamedlem
Jan Eikefjord
Varamedlem
Pål Erdal
Studieleder
Linn-Marielle Aadnekvam
Sekretær
Linda Høyby Slåttelid
Nettansvarlig
Karen Rio Holstad
Nettansvarlig
Kjellaug Grødem
Kasserer
Ranveig Vinje
Ung Husflidskontakt
Linda Høyby Slåttelid
0
Voss Husflidslag - husflid.no