Du er logget inn som

 

Bømlo Husflidslag

Bømlo husflidslag vart etablert 4. oktober 1988. Husflidstovo var skole fra 1850 til 1972. Den eldste delen av huset ble bygd i 1850 og var det aller første skolebygget i hele Sunnhordland som ble bygd for kommunale midler. Lokaliseringen kom av at i området der bygningen står var det Klokkargard, og klokkeren var ofte den første læreren i ei bygd.

Me er eit lag med mange aktivitetar: kurs, læringsverkstad og husflidskveldar. Her får du eit enkelt oversyn over dei ulike aktivitetane i laget. Me håper du finn noko av interesse og at du ønskjer å bli med. Ta kontakt om du har spørsmål. Velkommen!

Kurs

Laget arrangerer ulike typar kurs kvart år. Medlemmar i husflidslaget får kurs til redusert pris. Kursa blir annonsert her på heimesida og på facebooksida vår. Har du ynske om kurs, ta kontakt med oss.

Husflidkveldar

Ein mandag i månaden møtest me klokka 19.30- 21.30 til sosialt møte. Me har foredrag/tema for kvelden der me presenterar ulike handtverksteknikkar. Me har med eige arbeid og inspirerer kvarandre. Me avsluttar med mat og loddsalg. Påminning kjem på Facebook-sida vår.

Læringverkstad

Læringsverkstadene er eit tilbod til medlemmene våre. Her kjem ein saman og jobbar med ulike veveteknikkar og med ulike materiale. Her er ingen fast lærar, men medlemmane hjelper kvarandre i arbeidet, deler erfaringar, rettleiar kvarandre og lager ulike produkt.
Vevgruppa treffes annan kvar måndag/tirsdag kl 18:00 – 21:00 i Husflidstova. Både røynde og urøynde vevarar er velkomne.

Me ynskjer oss læringsverkstadar for andre teknikkar som strikking, sying, nuppereller, sying, brodering ++ I dag har me ingen slike læringsverkstadar så om du er interessert så ta kontakt med styret.

Husflidsdagen
Årligt så arrangsjerer me Husflidsdagen på Svortland skule. Stort sett så blir dagen arrangsjert i slutten av oktober. Det er eit tema for dagen og det blir avholdt ei utstilling om dette temaet. Denne dagen så har me invitert inn lokale utstillerar i tillegg til egne medlemmer med ulike handverksprodukt til ei salsmesse. Me arrangsjerer kafe og dagen blir avslutta med åresal og basar der me har gevinstar av ulike håndarbeids produkter både laga av medlemmene sjølve og frå utstillerane.

Ung Husflid

UNG HUSFLID er eit tilbod til born og ungdom frå 3.klasse og opp til 26 år. Målgruppa er dei som liker å laga ting sjølv i ulike material og teknikkar. Målsettinga er å inspirera born og unge til skaparglede, læra dei å beherska ulike teknikkar og utvikla kreativitet. Gjenbruk og redesign er aktuelle og interessante tema. Det vil bli opplæring i grunnleggjande handverksteknikkar, til dømes spikking i rått material,  toving, strikking, hekling, knyteteknikkar, broderi, og maskinsaum. Gruppa møtest Husflidstova annankvar mandag frå 17.30-19.30. Medlemsskap kostar 200kr. pr. år. Materialet er gratis.

Påmelding til Norges Husflidslag. Kontaktperson hos oss er Haldis Kristin Hovland tlf. 97591429

 

Har du spørsmål el. innspill? Ta kontakt med oss på epost:: «>

eller på Facebook ttps://www.facebook.com/BomloHusflidslag

 Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter


Husflidstova

Me held til i Husflidstova, Skuleplass vegen 3 på Finnås. Her har me holdt til sidan 2012. Dette bygget er gamle Sakseid skule. Bygget er det eldste skulebygget i Sunnhordaland, bygd i 1850.Siste fra Bømlo Husflidslag

25.08.2023
Bømlo Husflidslag
25.08.2023
Bømlo Husflidslag
28.03.2023
Bømlo Husflidslag
15.09.2022
Bømlo Husflidslag
08.06.2022
Bømlo Husflidslag
28.04.2022
Bømlo Husflidslag
Alle artikler
Våre lokallag
Ung Husflid-grupper
Husflidhåndverkerne
Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
25.08.2023
Bømlo Husflidslag
25.08.2023
Bømlo Husflidslag
28.03.2023
Bømlo Husflidslag
15.09.2022
Bømlo Husflidslag
08.06.2022
Bømlo Husflidslag
28.04.2022
Bømlo Husflidslag
Alle artikler
Ung Husflid måndagar kl.17.30 – 19.30 i Husflidstovo. Tema i vår: Haldbart. Alder: Frå 3.klasse – 20 år. Ung husflidkontakt: Haldis Kristin Hovland, tlf: 97591429. epost:

Møteplan for Vår 2022
24. jan.
7. og 21. febr. (Vinterferie 28.02-04.03)
7. og 21. mars
04.april
02.mai
13. juni Sommaravslutning


Husflidstovo var skole fra 1850 til 1972. Den eldste delen av huset ble bygd i 1850 og var det aller første skolebygget i hele Sunnhordland som ble bygd for kommunale midler. Lokaliseringen kom av at i området der bygningen står var det Klokkargard, og klokkeren var ofte den første læreren i ei bygd.

c/o Sissel Nielsen Mæland
Giljevegen 217
5430 BREMNES

482 19 457
Styreleder
Sissel Nielsen Mæland
Nestleder
Elise Skjenald
Styremedlem
Åse Berit Haldorsen
Styremedlem
Tove Stokka
Varamedlem
Kristianna M. Eidesvik
Varamedlem
Anita Bergheim
Studieleder
Elisabeth Haldorsen
Sekretær
Per Rasmussen
Nettansvarlig
Tove Stokka
Kasserer
Rut Laila Rasmussen
0
Bømlo Husflidslag - husflid.no