Du er logget inn som

 

Kongsberg Husflidslag

Kongsberg Husflidslag er et aktivt lag med 62 medlemmer pr 2023. – og vi har plass til flere!

Ved å melde seg inn i Kongsberg Husflidslag blir du også medlem sentralt. Klikk her for å melde deg inn.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram.

Våre aktiviteter:

Temakvelder

På temakveldene har vi ulike foredrag eller demonstrasjon av husflidsteknikker .
Vi har lotteri med små, hyggelige gevinster.
Møtene holdes vanligvis den siste torsdagen i hver måned, kl. 19-21 .
Det er åpent og gratis for alle!

Fikselaug

På Fikselauget lærer vi enkle håndverksteknikker for reparasjon av tekstiler og utstyr. Målet er at vi skal lære hvordan vi enkelt kan ta vare på klærne våre og få dem til å vare lengre. Vi hjelper og inspirerer hverandre, og du trenger ingen forkunnskaper for å delta. Det er åpent og gratis for alle!

Strikkekafé 2023

Et drop-in-tilbud for alle som har lyst å strikke, hekle, nålbinde el. lignende sammen med likesinnede. Strikkekafeen er på Nymoensenteret, og vi møtes første gang 31. august kl 18-21. Etter dette møtes vi hver 2. torsdag i mnd, 14 september, 12 oktober og 10 november.

Studieringer

I studieringene møtes de som vil drive med en husflidsteknikk i fellesskap. Vi har ringer for billedvev, skinnfelltrykk og handverksteknikker. De møtes jenvlig, se eget menyvalg får når og hvor. Ringene er åpne for alle.

Rødlisteprosjektet – Flesbergvanter

Kongsberg Husflidslag sitt rødlisteprosjekt er Flesbergvanter.

Vi ønsker å fokusere på flesbergvanter, både som produkt med sin spesielle utforming, mønster og farger, og på teknikken som de er utført med.



Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter




Siste fra Kongsberg Husflidslag

02.04.2024
Kongsberg Husflidslag
01.02.2024
Kongsberg Husflidslag
02.09.2023
Kongsberg Husflidslag
02.09.2023
Kongsberg Husflidslag
02.09.2023
Kongsberg Husflidslag
01.09.2023
Kongsberg Husflidslag
01.09.2023
Kongsberg Husflidslag
12.12.2021
Kongsberg Husflidslag
Alle artikler
Våre lokallag
Ung Husflid-grupper
Husflidhåndverkerne
Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
02.04.2024
Kongsberg Husflidslag
01.02.2024
Kongsberg Husflidslag
02.09.2023
Kongsberg Husflidslag
02.09.2023
Kongsberg Husflidslag
02.09.2023
Kongsberg Husflidslag
01.09.2023
Kongsberg Husflidslag
01.09.2023
Kongsberg Husflidslag
12.12.2021
Kongsberg Husflidslag
Alle artikler
Vi har dessverre ikke Ung Husflid i Kongsberg.
Kongsberg Husflidslag er et aktivt lag med ca. 60medlemmer – og vi har plass til flere!

Nåværende Kongsberg Husflidslag ble opprettet som Kongsberg Dameforening den 11. mars 1867. Foreningens hensikt var fra starten av å skaffe «verdig trengende, arbeidsvillige kvinner» hjemmearbeid for salg. I perioden 1885-86 arbeidet 23 kvinner med spinning, veving, strikking og søm. Følgelig kan man si at foreningen hadde handel som sin primære oppgave, og den ble drevet etter prinsippet ”Hjælp til selvhjælp”.

Postboks 200
3603 KONGSBERG

Styreleder
Laila Christiansen
Styremedlem
Anne Marie Gottschalk
Styremedlem
Laila Kleiven
Varamedlem
Marit Ødegården
Nettansvarlig
Laila Christiansen
Kasserer
Karin Wåla-Fahid
0
Kongsberg Husflidslag - husflid.no