Du er logget inn som

 

Akershus Husflidslag

Akershus Husflidslag er Norges største fylkeshusflidslag og ble stiftet i 1937. Laget er tilsluttet Norges Husflidslag. Organisasjonen har som formål å arbeide for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Formålet søkes nådd ved:

  • opplæring av husflidsarbeid med krav til grundighet og kvalitet.
  • opplysningsarbeid gjennom bl.a. tidsskrift, presse og andre massemedia.
  • utstillinger, demonstrasjoner, mønstertjeneste og konkurranser.
  • bruk og tilpasning av stedsegne teknikker, modeller og mønster.
  • å fremme produksjon av gode og tidsmessige husflidsvarer.
  • å organisere arbeid for husflid på alle alderstrinn gjennom lokallag.
  • å medvirke til samarbeid innen organisasjonen og ellers for å fremme husflid
  • Akershus Fylkeshusflidslag består av 23 lokale husflidslag fordelt på de fleste kommunene i Akershus.
  • Akershus Fylkeshusflidslag skal ivareta lokallagene og medlemmenes interesser.
  • Fylkeslaget ledes av et styre som i hovedsak består av 2 representanter fra hver av de 6 regionene i Akershus.

 

Se også Akershus Fylkeshusflidslags egne hjemmeside på www.akershusfhl.noViser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
Siste fra Akershus Husflidslag

Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
Morells vei 22 B
2011 STRØMMEN

99232919
Styreleder
Kari-Anne Mathisen
Nestleder
Synnøve Røysland
Styremedlem
Turid Bergene Dahlman
Styremedlem
Wenche Uhlen
Styremedlem
Elisabeth Bolstad
Varamedlem
Jenny Akselsen
Varamedlem
Britt-Hilde Eriksen
Varamedlem
Heidi Folvik
Varamedlem
Helene Fagerheim
Varamedlem
Karolina Anna Elisabeth Graff
Nettansvarlig
Anne Marie Madssveen
Kasserer
Turi Kobbhaug
0
Akershus Husflidslag - husflid.no