Du er logget inn som

 

Eidsvoll Husflidslag

Eidsvoll Husflidslag ble første gang stiftet 12.november 1906 og har, etter to opphold, vært sammenhengende aktiv siden 1968. I bakken nedenfor Eidsvoll Kirke ligger lagets egne, store sveitservilla fra 1880-tallet, hvor man over 4 etasjer finner vevstuer, møterom, kjøkken, storsal, kjellerrom til snekring/takkebakst og tidligere arrest med fengselscelle. Ved årsskiftet har laget i overkant av 60 medlemmer, fire av disse er menn og åtte er Ung Husflid-medlemmer.

Eidsvoll Husflidslag er en aktiv kulturbærer av tradisjonelle håndverksteknikker. Medlemmene våre holder kurs og jobber sammen i ringer innen veving, strikking, søm, knivlaging, karveskurd, kontstrikk, takkebakst, nålefilting, reparasjoner av tøy m.m. Særlig stolt er vi av å videreføringen av de to rødlistede teknikkene kontstrikk og karveskurd.

Egne produkter laget produserer og selger er blant annet Eidsvoll-duker, Eidsvoll-votter, pannebånd/lue, tøfler og Eidsvoll-genser. Man kan også kjøpe mønster og materialpakker.

To ganger i året gir laget ut katalog med oversikt over aktiviteter, kurs og annet. Katalogen og annen info finner du på lagets facebook-side. Du kan også kontakte styret dersom du har spørsmål.

 

 Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
Siste fra Eidsvoll Husflidslag

Våre lokallag
Ung Husflid-grupper
Husflidhåndverkerne
Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
Våren 2023 viderefører vi tilbudet til Ung Husflid - medlemmer.

Høsten 2022 hadde vi oppstart av kurs for Ung Husflidmedlemmer i alder 10-16 år. Tilbudet videreføres våren 2023, med 10 nye kurskvelder innenfor perlevev, grunnleggende teknikk hekling og tradisjonsmat.

Kurset vil gå over ti tirsdager kl. 18-20, med oppstart tirsdag 31.januar.

Ta kontakt med Lena Kleppe, tlf 95900772, for påmelding.

Kurset er gratis for lagets barnemedlemmer (medlemsavgift for barnemedlemmer kr 200,-). Øvrige deltakere kr 400 i materialutgifter.

 

Postboks 95
2081 EIDSVOLL

91608368
Styremedlem
Marit Sander
Styremedlem
Dorthe Charlotte Johannessen
Styremedlem
Ann Hansen
Styremedlem
Martine Strand
Varamedlem
Eldbjørg Sandholt
Varamedlem
Ingrid Heiene
Studieleder
Bente Mathisen
Sekretær
Lena Kleppe
Kasserer
Nils Sverre Henriksen
Kontaktperson
Nils Sverre Henriksen
0