Du er logget inn som

 

Akershus Fylkeshusflidslag

Akershus Fylkeshusflidslag er Norges største fylkeshusflidslag og ble stiftet i 1937. Laget er tilsluttet Norges Husflidslag. Organisasjonen har som formål å arbeide for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Formålet søkes nådd ved:

  • opplæring av husflidsarbeid med krav til grundighet og kvalitet.
  • opplysningsarbeid gjennom bl.a. tidsskrift, presse og andre massemedia.
  • utstillinger, demonstrasjoner, mønstertjeneste og konkurranser.
  • bruk og tilpasning av stedsegne teknikker, modeller og mønster.
  • å fremme produksjon av gode og tidsmessige husflidsvarer.
  • å organisere arbeid for husflid på alle alderstrinn gjennom lokallag.
  • å medvirke til samarbeid innen organisasjonen og ellers for å fremme husflid
  • Akershus Fylkeshusflidslag består av 23 lokale husflidslag fordelt på de fleste kommunene i Akershus.
  • Akershus Fylkeshusflidslag skal ivareta lokallagene og medlemmenes interesser.
  • Fylkeslaget ledes av et styre som i hovedsak består av 2 representanter fra hver av de 6 regionene i Akershus.

 

Se også Akershus Fylkeshusflidslags egne hjemmeside på www.akershusfhl.noViser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
Siste fra Akershus Fylkeshusflidslag

17.10.2023
Akershus Fylkeshusflidslag
Alle artikler
Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
17.10.2023
Akershus Fylkeshusflidslag
Alle artikler
Postboks 167
2011 STRØMMEN

99232919
Styreleder
Kari-Anne Mathisen
Nestleder
Synnøve Røysland
Styremedlem
Turid Bergene Dahlman
Styremedlem
Wenche Uhlen
Styremedlem
Grete Bølling
Varamedlem
Jenny Akselsen
Varamedlem
Britt-Hilde Eriksen
Varamedlem
Dorthe Charlotte Johannessen
Varamedlem
Helene Fagerheim
Nettansvarlig
Anne Marie Madssveen
Kasserer
Turi Kobbhaug
Testverv
Kurt Bohmann
Testverv
Kristoffer Oftedal
Testverv
Ola Dybendal
Testverv
Øivind Halgrim Svenkerud
Husflidskonsulent
Linda Thiis
Husflidskonsulent
Reidunn Horgen
0
Akershus Fylkeshusflidslag - husflid.no