En bunad må ikke kjøpes ferdig, du kan også lage hele eller deler av den selv. Å ha en bunad laget av deg selv eller noen du kjenner, gjør kanskje at du verdsetter den ekstra mye  og det blir enda mer gøy å gi den videre til neste generasjon.

Ca 2000 personer går hvert år på kurs i å lage bunad hos ulike husflidslag, hvor de lærer å sy, brodere, veve, perle, kniple og mer. Norges Husflidslag har lokallag spredd over hele landet, og i alle regioner finner du kurs i hvordan lage bunader fra nærområdet.

Det er lokal-/regionlagene selv som bestemmer hva de skal ha kurs i og finner lokale instruktører til å holde kursene. Det er et stadig pågående arbeid å ivareta ulike ferdigheter og teknikker. Instruktørene er lokale, deltakerne er lokale og bunadene det samme. Vi ser at opplæringsopplegg forankret i et lokalsamfunn skaper felles verdier og kunnskap, og inspirerer til livslang læring.

Enkelte lokallag arrangerer også kurs spesielt tilpasset konfirmanter, hvor konfirmanten kan komme alene eller sammen med for eksempel far, bestemor eller en tante for å sy sin egen bunad.

I tillegg til sykursene har mange lag kurs i spesifikke teknikker som er særegne for de lokale bunaden. Kurs finnes som kveldskurs, helgekurs eller ukeskurs i feriene, så for de som vil sy sin egen bunad har våre lokallag mange muligheter!

Denne typen uformell opplæring mener vi er et godt eksempel på «beste praksis» innen vern av kunnskap, og kan knyttes direkte opp mot UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven.

Finn ditt nærmeste lokallag her.