Et Fikselaug er et åpent arrangement hvor alle som vil kan komme innom for å fikse. Utstyr og materialer, sammen med smilende kompetanse står klar til å ta imot både erfarne og uerfarne fiksere.

Landets første Fikselaug startet som et pilotprosjekt i Kristiansand i februar 2019. Målet var å løfte fram den dagligdagse fiksingen og vise hvor enkelt det er å ta fikse og ta vare på klær og utstyr. Fikselauget ble en stor suksess og Fikselaug har siden blitt arrangert mange steder i landet. Fikselauget i Kristiansand har månedlige møter. Noen steder er det kanskje for ofte, andre steder for sjelden? Det går også fint an å arrangere Fikselaug som et enkeltarrangement; det er opp til arrangørene.

Se NRKs bildereportasje: Fikserne
Les NRK Sørlandets reportasje fra Fikselauget i Kristiansand

Mange i dag er opptatt av bærekraft og miljø, men mangler kunnskap om reparasjonsteknikker. Fikselaug samler folk for å inspirere og lære av hverandre. Fikselaug er åpne for alle slags fiksere: fra nybegynnere til erfarne. Noen trenger hjelp til de helt enkle teknikkene og reparasjonene, andre uttrykker seg kreativt i mer sammensatte arbeider. I Fikselauget er det rom for begge deler.

Vil du være med på Fikselaug?
Gå til kurskalenderen og se hva som arrangeres nær deg.
Er det ikke allerede et Fikselaug i ditt lokallag? Ta initiativ til å starte et Fikselaug.

Det er mange miljøer som i dag gjerne vil jobbe med bærekraft, og Fikselaug er god anledning til å skape lokalt samarbeid. Norges Husflidslags medlemmer og lokallag innehar mye kompetanse, som vi ønsker å dele med nye målgrupper i et Fikselaug. Det er verdifullt for alle som ønsker å ta bedre vare på klær og utstyr.

Fikselaug er del av Norges Husflidslags satsing Holdbart, hvor det jobbes spesielt med husflid og bærekraft. Husflid og tradisjonshåndverk gir forståelse for hvor ting kommer fra. Målet med satsingen er å synliggjøre verdien av godt håndverk og inspirere deg til å ta vare på tingene dine. Les mer om satsingen Holdbart.