Når fylkespolitikarar prioriterar vekk alle fag i vidaregåande skule som gir elevane kompetanse i handverk, design, husflid og kulturarv, kvar skal ungdommen då få lære å ta vare på kulturarven da?

I 2007 underteikna Noreg ved regjeringa «UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven» (2003), og forplikta seg då til å verne om våre felles tradisjonar og kulturarv. Skal desse haldast levande for framtida, må kunnskapen om den lærast vekk til neste generasjon. Korleis heng dette saman med at nokre fylkespolitikarar prioriterar vekk alle fag i vidaregåande skule som gir elevane kompetanse i handverk, design, husflid og kulturarv? Ikkje berre vil dette føre til eit fattigare yrkesmangfald i bygd og by, det er også i strid med UNESCO sin konvensjon som regjeringa slutta seg til for 13 år sidan!

Les heile innlegget i Varden av Reidunn Horgen og Marit Jakobsen:

Sandefjords Blad melder på sine nettsider onsdag 21.10.20 at Fylkespolitikerne i Vestfold og Telemark fylke vil vurdere å legge ned tilbudet til elever som ønsker å gå på Kunst, design og arkitektur ved Sandefjord videregående skole.

Hvor skal ungdommen får lære å vare på kulturarven da?

Det har skapt et stort engasjement i Telemark og Vestfold husflidslag i lang tid at fylkespolitikerne prioriterer vekk alle fag i videregående skole som gir elevene kompetanse i håndverk, design, husflid og kulturarv. Telemark og Vestfold fylke er det eneste fylket i landet som per dags dato ikke tilbyr elever å lære å ta vare på kulturarven? Kan dere være dere bekjent av det?

Rjukan og Notodden er satt på kartet som en del av UNESCOs liste over steder som har verdi av internasjonal karakter. Fylket har forpliktet seg til å ta ansvaret for denne verdensarven som disse stede representere, for all framtiden og kommende generasjoner. Hvem andre enn ungdommen er det som skal ta over disse oppgavene? Hvem har ansvar for å gi ungdommen den kompetansen som de trenger for å kunne ivareta dette? Er ikke det fylkeskommunen som er satt til å gi ungdommen i Telemark og Vestfold denne kunnskapen? Derfor er det viktig at VTFK opprettholder tilbudet om KDA ved Sandefjord vgs.!

Alt henger sammen med alt. Politikerne kan ikke løpe fra ansvaret som hviler på fylket skuldre? Det er de som er satt til å forvalte tilbudet i videregående skole og forvalte UNESCO-konvensjonen. De må se dette som en og samme sak. For at fylket skal kunne ta hånd om sine forpliktelser overfor kulturarven, må ungdommen få et reelt skoletilbudet som gir de kompetanse og innsikt i hva dette betyr og hvilken verdi det faktisk er for vår region. Derfor er det viktig at vi gir ungdommen mulighet til å søke KDA ved Sandefjord vgs.!

Skal naboen ta ansvar for din hage? Telemark og Vestfold fylkeskommune kan heller ikke overlate ansvaret for å gi ungdom kompetanse innenfor dette fagfeltet til nabofylkene. Har ikke Telemark og Vestfold fylkeskommune egne flotte fagmiljøer som kan gi ungdommen i fylket denne kompetansen! Oppretthold tilbudet og bevar tilbudet ved Sandefjord vgs.!

Norges Husflidslag visjon er «husflid for framtida». Vi er en landsdekkende organisasjon som har som hovedmål å sørge for at husflid skal være levende som kultur og næring i Norge. I alle lokallag rundt om i hele Norge legger vi vekt på at medlemmene skal ivareta, formidle og fornye husflidstradisjonene. I Telemark og Vestfold har Norges Husflidslag 18 lokallag fra kyst til høyfjell. I 2019 arrangerte lokallagene 250 ulike kurs i ulike tradisjonshåndverk med 2000 deltakere til sammen.

Håndverk, design og produktutvikling fører til 42 små tradisjonelle håndverksfag. Uten vg1 tilbud struper fylkeskommunen rekrutteringen til disse fagene og fjerner muligheten til å få unge utøver inn i fagene.

Dette fører til en nedbygging av verdifull kompetanse innen bygningsvern, bunadproduksjon, gull -og sølvsmedfaget, båtbyggerkunnskap og i mange flere fagfelt. Det fører til et fattigere yrkesmangfold i by og bygd og det er i strid med UNESCOs konvensjon om bevaring av den immaterielle kulturarven om Norge har sluttet seg til.

Norges Husflidslag jobbar aktivt og systematisk for å få meir handverk inn i grunnskulen, betre utdanningstilbod innan tradisjonshandverk og for å heve husflid som næring. I tillegg drives eit omfattende arbeid med å fremme den levande bunadstradisjonen i Noreg. I lag med fleire andre organisasjonar jobbar Norges Husflidslag med å få den unike, allmenne bunadbruken i Noreg på UNESCOs liste over immateriell kulturarv. Les meir om prosjektet her.

Les også meir om Norges Husflidslag sitt arbeid med UNESCO og immateriell kulturarv her.