Du er logget inn som

Strikkekafé på Karasjok bibliotek

Tirsdag 21. mars 2023

Sted:

Karasjok bibliotek

Arrangør:

Karasjok Husflidslag

Type:

Strikk

Priser:

Ordinær pris: Kr. 0,-


Bli medlem

Kárášjoga Giehtaduodjesearvvi/ Karasjok Husflidslag
Inviterer til
GO¿¿INKAFÉA/ STRIKKEKAFE
Kárášjoga girjjerájus/ Karasjok Bibliotek
¿uovvovaš ma¿¿ebárggaid dii.17.00-19.00:/ Følgende tirsdager kl. 17.00-19.00:
Njuk¿amánus: 07. b. 21. b./ Mars: 07. mars 21. mars
Cuo¿ománus: 11. b./ April: 11. april
Miessemánus: 09. b./ Mai: 09. mai
¿ak¿amánus: 12. b./ September: 12. sept.
Golggotmánus: 03. b./ Oktober: 03. okt.
Skápmamánus: 07. b./ November: 07. nov.
Girjjerájus leat go¿¿ingirjjit, áigge¿állagat ja blá¿et.
Buohkat leat bures boahttin. Mii vuovdit káfe/teaja/gáhku 40 ru.
Irene Boines lea ovdasvástádus Kárášjoga Giehtaduodjesearvvis ¿ tlf. 469 60 730
Biblioteket har en del bøker, tidskifter og blader vedr. strikking. Åpent for alle. Vi selger kaffe/te/kake til kr. 40,-.
Kontaktperson i Karasjok husflidslag Irene Boine mobiltlf. 469 60 730

0