Du er logget inn som

Årsmøte Hammerfest husflidslag

Onsdag 9. februar - Onsdag 9. februar

Sted:

Arktisk kultursenter, galleriet

Arrangør:

Hammerfest Husflidslag

Type:

Priser:

Ordinær pris: Kr. 0,-


Bli medlem

Velkommen til årsmøte for Hammerfest Husflidslag!

Årsmøtet holder sted på Arktisk kultursenter på galleriet, 9.februar 2022 kl.19:00. 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen.

3. Årsmelding 2021

4. Revidert regnskap 2021

5. Årsplan 2022 og budsjett 2022

6. Innkomne saker

7. Valg av:

A) Styreleder for 1 år

B) 2 styremedlemmer for 2 år

C) 1 varamedlemmer for 2 år

D) Utsendinger til fylkeshusflidslagets årsmøte

E) Revisor

F) Valgkomite for neste årsmøte


Forslag til innkommende saker sendes til Turid på innen 1. februar 22 og merkes med "årsmøte".

0