En engasjert barne og familieminister mener at alle barn må ha lært å sy i en knapp og skifte glidelås i et plagg før de går ut av grunnskolen.

Norges Husflidslags barne- og ungdomskonsulent Hanne Prydz Aspelund (t.v.) og Barne- og familieminister Kjersti Toppe på kontaktkonferansen.

Norges Husflidslag var i dag med på den årlige kontaktkonferansen for barne- og ungdomsfrivilligheten. Årets tema var inkludering og mangfold. Vår barne- og ungdomskonsulent Hanne Prydz Aspelund holdt et innlegg om en forenklet og felles kommunal ordning for å tilby subsidierte fritidstilbud, slik at vi som frivillige organisasjoner lettere kan finne fram til ordningene og også at vi kan bli mer synlig gjennom skolen.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe mener at det er fantastisk at vi kan ha en variert fritid — og at kunst, kultur, håndverk og husflid er et svært viktig tilbud for at det skal være noe for alle.