Et kolvfat er etter gammalt mye brukt i Nord Østerdalen til å bære i. De er grove og slitesterke og står derfor for en støyt. Det er i dag få som kan å lage slike fat. Alvdal Husflidslag har derfor hatt et ønske om å dokumentere og bevare denne teknikken.

Foto fra Alvdal Husflidslags bod på Glomdalsmuseet under landsmøtet 2016.

Navnet kommer av kvolv (hvelving) og angir formen på fatet. Vår informant har vært Jon Aaseng fra Alvdal som fremdeles mestrer denne teknikken med å flette kolvfat. Han gikk på kurs hos Sverre Dalen, også fra Alvdal, først på 2000-tallet.

Både rogn, selje og bjørk kan brukes som virke. Disse materialene er det best å hente om våren når sevja går. Grenene er da smidigere å jobbe med. Grenene deles i to eller fire, det kommer an på tjukkelsen. Disse deles med kniv ,båndsag elle bandkniv. Virket bør være kvistfritt. Det er best når treet er 2-3 år gammalt.

Virket kveiles og bindes sammen og kokes i en stor kjele ca. en time til barken slipper. Virket brukes med en gang det tas opp av kjelen.

  1. Begynn med ringen øverst på fatet. Grena (ringen) barkes og det borres hull i den ene enden med en drill. Andre enden (tynnere) tres inni hullet og limes fast. Tørre trestykker settes inn på to sider som en del av hankene. Her skal spilene festes.
  2. Tre, fem, sju spiler osv. festes i trestykkene. Her er det boret hull. Spilene er virke (grener) delt i to. Nå er det klart for fletting.
  3. Det settes i to ekstra spiler på hver side av fatet når flettinga starter. Disse festes ikke i trestykkene. Start flettinga fra sidene og møt på midten. Fatet tørkes. Virket vil da krympe, og det vil bli nødvendig å sette inn en til to fletter ekstra på på midten etter noen dager for å tette godt. Flettene skjøtes innvendig i fatet.
  4. Etter at trespilene er kappet ved hankene, settes det i treplugger til slutt.

Jon Aaseng har laga ca. 100 slike fat.

Kolvfatene som ble brukt til måsåtaking, er laget på samme måte, men disse er flettet av ståltråd.