Rødlista: Gjennom flere år har Jæren Husflidslag tatt for seg det å lage sivsko. Kunnskapen om å skjære sivet på riktig tid, spyle det, rense, tørke og flette holdes i live gjennom kurs og dokumentasjon.

I 2014 intervjuet Norsk Husflid husflidshåndverker Bjørg Njå fra Bryne i Rogaland om sivskoen, og hun fortalte da følgende om hvordan man lager sivsko:

– Sivet blir skåret i juni-juli med ei sigd eller en ljå med langt skaft, (og) en må skjære så sivet blir så langt som mulig. Så må det spyles, renses og tørkes, før det bløtest igjen for å bli flettet. Det går seks meter siv til et par sko

Bjørg har levert sivsko til både teateroppsetninger og Kongeparet, men var likevel bekymra for framtiden til håndverket. Jæren Husflidslag har derimot jobba jevnt og trutt over flere år med å bevare denne rødlista håndverkskunnskapen, blant annet med Bjørg som lærer.

Ved forrige kurs hadde Jæren Husflidslag 10 deltakere, hvorav 4 var ungdommer som deltok via Ung Husflid, og de har planer om å gjennomføre kurs hvert år framover. Kursene må gjennomføres på faste tider av året, da sivet må skjæres i juli, og så følges det opp med fletting og sying i september og oktober.

Fylkeslaget Rogaland Husflidslag deler årlig ut et stipend på sine årsmøter, og i år ble det gitt til lag som jobber med rødlista. Jæren Husflidslag fikk dette stipendet i år, for å kunne fortsette med det påbegynte arbeidet. Utstyr som skomakerlester, hansker og nåler blir nemlig dyrt om det skal kjøpes inn av kursdeltakerne for engangsbruk, men med stipendet kan laget sørge for å ha det nødvendige utstyret selv, og det blir mindre kostbart å delta på kurset.

Det er flott å se hvor godt Jæren Husflidslag jobber med å holde et håndverk få utfører i live!

Kilde: Norsk Husflid 1/2014 «Frå sevsko til sprang».