Rødlista: Jæren Husflidslag har vald laging av sivsko som sin raudlisteteknikk.

Sevsko vert laga av sev som veks i ferskvatn, sjøsivaks. I slutten av juni er den beste tida for dette, ein brukar sigd eller stuttorv/ ljå. Ein tek ein neve med strå i handa og skjer heilt nede ved botnen, la røttene stå att.

Skjæring av siv.

Sivet heng i buntar til turk, ferdig rensa.

Vi flettar ei firflette passelig lengde til eit par sko, ca 8m. For å sy skoa må ein ha ein skomakarleist, hammer,spiker, nål,voksa lintråd og ein seglmakarhanske på handa. Det kan vera littt tungt arbeid med syinga. Etter skoen er ferdig sydd må den få en sole, først ei skinnreim over vrista, så ein ullsåle. skinn under hel og tå og til slutt skinn under heile skoen. Det skal vera eit skinnstykke i hælen.

Sivet må vera blaut både når ein flettar og syr. Legg sivet i blaute klede eller avispapir over natta, så ein kan fletta neste dag.

 

Ferdige sko etter ett kurs.

Jæren Husflidslag valgte å lage sivsko av siv (lyssiv) som sin rødliste teknikk. For å sy skoa må ein ha ein skomakarleist, hammer,spiker, nål,voksa lintråd og ein seglmakarhanske på handa. Hele arbeidsprosessen er viktig å halde i hevd.

I eldre tid var det ein viktig ressurs som vart nytta, og ei inntekt som kom vel med for folk som budde ved desse vatna kor sevet vaks.

”Sivsko er ein type fottøy fletta av siv (som lyssiv). Typisk bruk er anten utanpå sko eller støvlar for å halda varmen, eller innandørs som tøflar. Sivsko blei laga i område med mykje tilgang på siv, som i Danmark og delar av Noreg.” https://nn.wikipedia.org/wiki/Sivsko

Jæren Husflidslag begynte kursverksemd i 1987-1988 med Solvor Skrudland som lærer. Kursa tek for seg kunnskapen om å skjære sivet på riktig tid, spyla, reinska, turka, fletta og sy. Thea Helland og Bjørg Njå har vært lærara i tidligere tider. Hilde Krogedal og Solveig Lode Knutsen har i dei siste åra hatt kursa.

Det finnes bilder på digitalmuseet som viser bilder av sko og sivsanking i 1967. DigitaltMuseum

Bokkilde:
Skaperglede, Husflid i Rogaland gjennom 75 år, Stavanger Offset AS , (2008)

Lenkekilder :
http://www.husflid.no/fagsider/roedlista lest 1.3.21
Sivsko – Wikipedia
DigitaltMuseum

Kontaktinformasjon: Jæren Husflidslag

Om Rødlista: Rødlista er en landsomfattende dugnad for å samle inn, dokumentere og ha opplæring i håndverkskunnskap som står i fare for å bli glemt. Husflidslagene velger selv teknikkene de vil arbeide med.

Gjennom flere år har Jæren Husflidslag tatt for seg det å lage sivsko. Kunnskapen om å skjære sivet på riktig tid, spyle det, rense, tørke og flette holdes i live gjennom kurs og dokumentasjon.

I 2014 intervjuet Norsk Husflid husflidshåndverker Bjørg Njå fra Bryne i Rogaland om sivskoen, og hun fortalte da følgende om hvordan man lager sivsko:

– Sivet blir skåret i juni-juli med ei sigd eller en ljå med langt skaft, (og) en må skjære så sivet blir så langt som mulig. Så må det spyles, renses og tørkes, før det bløtest igjen for å bli flettet. Det går seks meter siv til et par sko

Bjørg har levert sivsko til både teateroppsetninger og Kongeparet, men var likevel bekymra for framtiden til håndverket. Jæren Husflidslag har derimot jobba jevnt og trutt over flere år med å bevare denne rødlista håndverkskunnskapen, blant annet med Bjørg som lærer.

Ved forrige kurs hadde Jæren Husflidslag 10 deltakere, hvorav 4 var ungdommer som deltok via Ung Husflid, og de har planer om å gjennomføre kurs hvert år framover. Kursene må gjennomføres på faste tider av året, da sivet må skjæres i juli, og så følges det opp med fletting og sying i september og oktober.

Fylkeslaget Rogaland Husflidslag deler årlig ut et stipend på sine årsmøter, og i år ble det gitt til lag som jobber med rødlista. Jæren Husflidslag fikk dette stipendet i år, for å kunne fortsette med det påbegynte arbeidet. Utstyr som skomakerlester, hansker og nåler blir nemlig dyrt om det skal kjøpes inn av kursdeltakerne for engangsbruk, men med stipendet kan laget sørge for å ha det nødvendige utstyret selv, og det blir mindre kostbart å delta på kurset.

Det er flott å se hvor godt Jæren Husflidslag jobber med å holde et håndverk få utfører i live!

Kilde: Norsk Husflid 1/2014 «Frå sevsko til sprang».